New dance & performance

Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Folivora-työpajat aikuinen ja lapsi pareille

Pää kolmantena jalkana
kaksijalkainen juoksi.
Minkä vuoksi? Minkä vuoksi?
Sitä ei tiedä kukaan.
Mutta kenties kolmella jalalla
on helpompi mennä mukaan.
– Kirsi Kunnas

Tanssitaiteilijat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel ohjaavat yhdessä 9-vuotiaan Aarnen kanssa kaksi Folivora-työpajaa, joissa kuljetaan kohti pienen ja ison välistä symbioosia liikkeellisten paritehtävien välityksellä. Erilaisten tanssi- ja liikekokeilujen sekä leikin kautta ihmetellään ja etsitään yhteistä vauhtia, rytmiä, virtausta ja tasapainoa. Työpajoihin voi osallistua aikuinen ja 7-10-vuotias lapsi tai aikuinen ja 3-6-vuotias lapsi, molemmille ikäryhmille on oma pajansa.

Työpajat liittyvät Kaisa Koulun ja Anna Torkkelin uuteen lapsille suunnattuun Folivora -tanssiteokseen, jonka ensi-ilta on Kutomolla torstaina 17.5.2018. Lisätietoja esityksestä täällä!

Folivora -työpajat Kutomolla lauantaina 12.5.2018:

Klo 11-13
Aikuinen ja 7-10-vuotias lapsi
Hinta: 15€/osallistujapari

Klo 14-15
Aikuinen ja 3-6-vuotias lapsi
Hinta: 10€/osallistujapari

Työpajoihin otetaan 16 osallistujaa (8 paria) / paja ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitathan lapsen nimen ja iän, pajaan osallistuvan aikuisen nimen sekä yhteystiedot.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

annatorkkel.com
piiarinne.com
tsembla.com

Kuva: Hertta Kiiski

 

Kaisa Koulu and Anna Torkkel: Folivora workshops for adult and child pairs

Dance artists Kaisa Koulu and Anna Torkkel co-direct two Folivora workshops for adult and child pairs together with 9-year-old Aarne. Through different dance and movement tasks the workshops are aiming towards a symbiosis between the small and the big participant. Mutual speed, rhythm, flow and balance is searched and wondered by playing together. The workshops are directed to an adult and a 7-10-year-old child or an adult and a 3-6-year-old child. Both age groups have their own workshop.

The workshops are linked to the process of Kaisa Koulu and Anna Torkkel’s new dance piece for children, Folivora. The performance will premiere at Kutomo on Thursday 17.5.2018. More information about the performance here!

Folivora workshops at Kutomo on Saturday 12.5.2018:

From 11 am to 1 pm
Adult and a 7-10-year-old child
Fee: 15€/pair

From 2 pm to 3 pm
Adult and a 3-6-year-old child
Fee: 10€/pair

Both of the workshops can take 16 participants (8 pairs) and the places are filled in the order of registration. In your registration, please inform the name and age of the child and the name and contact information of the adult participating the workshop.

Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

annatorkkel.com
piiarinne.com
tsembla.com

Photo: Hertta Kiiski