New dance & performance

Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Folivora-työpajat aikuinen ja lapsi pareille

Pää kolmantena jalkana
kaksijalkainen juoksi.
Minkä vuoksi? Minkä vuoksi?
Sitä ei tiedä kukaan.
Mutta kenties kolmella jalalla
on helpompi mennä mukaan.
– Kirsi Kunnas

Kaisa Koulu ja Anna Torkkel ohjaavat kaksi Folivora-työpajaa, joissa kuljetaan kohti pienen ja ison välistä symbioosia liikkeellisten paritehtävien välityksellä. Erilaisten tanssi- ja liikekokeilujen sekä leikin kautta ihmetellään ja etsitään yhteistä vauhtia, rytmiä, virtausta ja tasapainoa. Työpajoihin voi osallistua aikuinen ja 7-10-vuotias lapsi tai aikuinen ja 3-6-vuotias lapsi, molemmille ikäryhmille on oma pajansa.

Työpajat liittyvät Koulun ja Torkkelin lapsiyleisölle suunnattuun Folivora-tanssiteokseen. Viime keväänä ensi-iltansa saanut teos palaa Kutomon ohjelmistoon joulukuussa! Lisätietoja esityksestä täällä.

Työpajat Kutomolla lauantaina 1.12.2018:

klo 11-13
Aikuinen ja 7-10-vuotias lapsi
Hinta: 15€/osallistujapari

klo 14-15
Aikuinen ja 3-6-vuotias lapsi
Hinta: 10€/osallistujapari

Työpajoihin otetaan 16 osallistujaa (8 paria) / paja ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitathan lapsen nimen ja iän, pajaan osallistuvan aikuisen nimen sekä yhteystiedot.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Kuva: Hertta Kiiski

 

Kaisa Koulu and Anna Torkkel: Folivora workshops for adult and child pairs

Kaisa Koulu and Anna Torkkel direct two Folivora workshops for adult and child pairs. Through different dance and movement tasks the workshops are aiming towards a symbiosis between the small and the big participant. Mutual speed, rhythm, flow and balance is searched and wondered by playing together. The workshops are directed to adult and 7-10-year-old child pairs or adult and 3-6-year-old child pairs. Both age groups have their own workshop.

The workshops are linked to the process of Koulu and Torkkel’s dance piece for children, Folivora which had its premiere last spring. In December Folivora will be performed again at Kutomo! More information about the performance here.

Workshops at Kutomo on Saturday 1.12.2018:

From 11 am to 1 pm
Adult and a 7-10-year-old child
Fee: 15€/pair

From 2 pm to 3 pm
Adult and a 3-6-year-old child
Fee: 10€/pair

Both of the workshops can take 16 participants (8 pairs) and the places are filled in the order of registration. In your registration, please inform the name and age of the child and the name and contact information of the adult participating the workshop.

Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

Photo: Hertta Kiiski