New dance & performance

Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Kehonhuolto

Aikuisten viikoittaisia kehonhuoltotunteja ohjaavat Nykytaidetila Kutomolla tanssitaiteilijat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel. Tunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia muun muassa pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunnin aikana käydään lempeästi läpi vartalon eri osia ja lihasryhmiä yksinkertaisiin liikkeisiin ja asentoihin keskittyen. Harjoituksen jälkeen kehossa on rento ja hyvä olo. Rauhallinen tunti sopii kaikille kehonhuollosta kiinnostuneille.

Syyskauden 2023 tunnit alkavat maanantaina 28.8. ja viimeinen tunti on 11.12. Syyskauden aikana tunteja ei pidetä 25.9. eikä 4.12.

Kehonhuollon viikkotunnit Nykytaidetila Kutomolla maanantaisin 28.8.–11.12.2023 klo 18:30–20:00

Hinta: 150 € (14 krt)
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen kauden ensimmäistä tuntia sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kuva: Hertta Kiiski (Nykytaidetila Kutomon Studio 1)

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Kaisa Koulu and Anna Torkkel: Body welfare

Weekly body welfare classes for adults are given at Contemporary Art Space Kutomo by dance artists Kaisa Koulu and Anna Torkkel. The classes are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. During the class, we gently go through different parts of the body and muscle groups, focusing on simple movements and positions. After exercise, the body feels relaxed and good. The calm class is suitable for everyone interested in body welfare.

The autumn season 2023 classes start on Monday 28.8. and the last class is on 11.12. There are no classes on 25.9. and 4.12. The main language of the classes is Finnish.

Weekly body welfare classes at Contemporary Art Space Kutomo on Mondays 28.8.–11.12.2023 at 18:30–20:00

Fee: 150 € (14 classes)
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the season’s first class by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

Photo: Hertta Kiiski (Contemporary Art Space Kutomo’s Studio 1)

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.