New dance & performance

Kaisa Koulu: Katsotut ENSI-ILTA!

Katsotut on Kaisa Koulun uusi liikkeellinen yhteisöteos viidelle esiintyjälle. Viisi erilaisista lähtökohdista tulevaa henkilöä ovat kohdanneet toisensa ja tulevat yhdessä kohdatuksi yleisön edessä. Katsotut on nähdyksi tulemista – esilläoloa mutta myös näkymättömyyttä.

Kaisa Koulu on kiinnostunut erilaisten ihmisten kohtaamisista ja siitä, mitä ja miten erilaiset elämät, ihmiset ja kehot keskenään liikkeellisesti jakavat ja kommunikoivat. Hän on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta aktiivisesti erilaisissa yhteisöissä kaikenikäisten ihmisten parissa.

Konsepti ja koreografia: Kaisa Koulu ja työryhmä
Esitys: Jaana Engblom, Heidi Horila, Auli Kalliomäki, Erkki Kallionpää, Juho Vihervuori
Valosuunnittelu: Ada Halonen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Kaisa Koulu

Teosta ovat tukeneet Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus.

Esitykset Kutomolla
pe 9.12.2016 klo 19 ensi-ilta
su 11.12. klo 19

Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

katsotut.wordpress.com

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussi 1 Kauppatori – Satama, Veistämöntorin pysäkki tai bussi 12 Kauppatori – Härkämäki, Annankadun pysäkki

 

Kaisa Koulu: Katsotut (The Viewed) PREMIERE!

Katsotut (The Viewed) is Kaisa Koulu’s latest community art project, in which five people with different backgrounds become seen in motion. They will face each other and face the audience together. The Viewed is about getting seen and watched – and then again being invisible.

Kaisa Koulu is interested in encounters between people, and how different lives, people, and bodies interact with each other in movement. She has actively been working among different kinds of communities for the past ten years.

Concept and choreography: Kaisa Koulu and the working group
Performance: Jaana Engblom, Heidi Horila, Auli Kalliomäki, Erkki Kallionpää, Juho Vihervuori
Light design: Ada Halonen
Production: Ehkä-production, Kaisa Koulu

The performance is supported by Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland.

Performances at Kutomo
Fri 9.12.2016 at 7 pm premiere
Sun 11.12. at 7 pm

Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

katsotut.wordpress.com

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bus 1 Market place – Harbour, Veistämöntori station or bus 12 Market place – Härkämäki, Annankatu station