New dance & performance
Teoskuva Folivora
Teoskuva Vuokko
Teoskuva Vuokko

Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi

Tanssitaiteilija Kaisa Koulu ohjaa Nykytaidetila Kutomolla keväällä 2022 kaksi Lasten luova tanssi -kurssikokonaisuutta eri ikäisille lapsille sekä lapsi ja aikuinen pareille. 6–9-vuotiaille on oma kurssinsa, ja pienten 3–5-vuotiaiden lasten kurssille osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa. Kumpikin ryhmä kokoontuu Kutomolla keskimäärin kerran kuukaudessa kevään aikana. 1–2 tunnin kestoisia kokoontumiskertoja on kursseilla yhteensä viitenä sunnuntaina. 

Luovan tanssin kurssit tarjoavat mahdollisuuden lapsen oman kehotietoisuuden, liikeilmaisun, kehonhallinnan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Uteliaisuutta monipuoliseen liikkumiseen herätellään leikeillä ja harjoitteilla, joita tukevat myös erilaiset materiaalit ja äänimaisemat. Osallistujat saavat kokemuksen liikkeen keinoin kohtaamisesta, kommunikoinnista, yhteisestä ilosta ja fyysisestä tekemisestä. Vastapainona aktiiviselle liikkumiselle rentouttavien ja rauhoittavien harjoitusten kautta opetellaan oman kehon arvostamista ja lempeää suhtautumista itseen. 

Kaisa Koulu on monipuolisen uransa aikana toiminut aktiivisesti sekä esittävän taiteen että soveltavan taiteen kentällä. Opetustyössä hän on työskennellyt kaiken ikäisten parissa, ja kouluttanut sekä taiteen että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ammattilaisia kehollisuuden, liikkeen ja tanssin moninaisista mahdollisuuksista. Sairaalaklovnityön lisäksi Koulu on toiminut muun muassa Turun kaupungin koulu- ja päiväkotitaiteilijana. 

Toivomme sitoutumista koko kurssille, koska eri kurssikertojen teemat ja harjoitusten sisällöt tukevat toisiaan. Tutussa ryhmässä rakentuu turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, mikä vahvistaa lasten heittäytymistä luovaan prosessiin. 

Kurssit Nykytaidetila Kutomolla sunnuntaisin 13.2. | 6.3. | 20.3. | 10.4. | 22.5.
klo 12:30–13:30 3–5-vuotias lapsi ja aikuinen TÄYNNÄ
klo 14:00–16:00 6–9-vuotiaat lapset

Hinnat:
3–5-vuotias lapsi ja aikuinen 35€/pari (5 h)
6–9-vuotiaat lapset 65€ (10 h)

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen kurssin alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kuva 1: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Folivora, Nykytaidetila Kutomo 2018)
Kuva 2 ja 3: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu ja Anna Torkkel: Vuokko, Nykytaidetila Kutomo 2017)

 

Kaisa Koulu: Creative dance for children

Dance artist Kaisa Koulu gives courses of Creative dance for children at Contemporary Art Space Kutomo in spring 2022. There’s course group for children aged 6–9 years, children aged 3–5 years participate with their own adult. Both groups practice at Kutomo approximately once a month – there’s five course times during the spring season on Sundays. 

Creative dance courses give an opportunity to develop child’s body awareness, motion detection, body control and interaction skills. Curiosity towards different kinds of movement is aroused with games, different materials and soundscapes. The assignments give the children an experience of meeting in terms of movement, communication, shared joy and physical activity. In contrast to active movement the relaxing and calming exercises teach self respect and body appreciation. 

We wish the participants to commit to the whole course, because the different course times support each other through themes and contents of the exercises. The familiar group builds a safe and confidential atmosphere which supports the involvement on the creative process. 

Courses at the Contemporary Art Space Kutomo on Sundays 13.2. | 6.3. | 20.3. | 10.4. | 22.5.
at 12:30–13:30 3–5 year old child with an adult FULL
at 14:00–16:00 6–9 year old children

Prices:
3–5 year old child with an adult 35€/pair (5 h)
6–9 year old children 65€ (10 h)

Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the course by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

Photo 1: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu and Anna Torkkel: Folivora, Contemporary Art Space Kutomo 2018)
Photo 2 and 3: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu and Anna Torkkel: Vuokko, Contemporary Art Space Kutomo 2017)