New dance & performance

Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi

Tanssitaiteilija Kaisa Koulu ohjaa Nykytaidetila Kutomolla keväällä 2023 kaksi lasten luovan tanssin kurssikokonaisuutta eri ikäisille lapsille sekä lapsi ja aikuinen pareille. 6–9-vuotiaille on oma kurssinsa, ja pienten 3–5-vuotiaiden lasten kurssille osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa. Kumpikin ryhmä kokoontuu kevään aikana kerran kuukaudessa. 1–2 tunnin kestoisia kokoontumiskertoja on kursseilla yhteensä neljänä sunnuntaina.

Luovan tanssin kurssit tarjoavat mahdollisuuden lapsen oman kehotietoisuuden, liikeilmaisun, kehonhallinnan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Uteliaisuutta monipuoliseen liikkumiseen herätellään leikeillä ja harjoitteilla, joita tukevat myös erilaiset materiaalit ja äänimaisemat. Osallistujat saavat kokemuksen liikkeen keinoin kohtaamisesta, kommunikoinnista, yhteisestä ilosta ja fyysisestä tekemisestä. Vastapainona aktiiviselle liikkumiselle rentouttavien ja rauhoittavien harjoitusten kautta opetellaan oman kehon arvostamista ja lempeää suhtautumista itseen.

Toivomme sitoutumista koko kurssille, koska eri kurssikertojen teemat ja harjoitusten sisällöt tukevat toisiaan. Tutussa ryhmässä rakentuu turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, mikä vahvistaa lasten heittäytymistä luovaan prosessiin.

Kurssit Nykytaidetila Kutomolla sunnuntaisin 12.2. | 19.3. | 16.4. | 21.5.
klo 15:00–16:00 3–5-vuotias lapsi ja aikuinen – TÄYNNÄ
klo 16:15–18:15 6–9-vuotiaat lapset – PERUTTU

Hinnat:
3–5-vuotias lapsi ja aikuinen 50€/pari (4 h)
6–9-vuotiaat lapset 75€ (8 h)

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 7 vuorokautta ennen kurssin alkua sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Ryhmien toteutumisen minimiosallistujamäärä on kuusi henkeä.

Kaisa Koulu on monipuolisen uransa aikana toiminut aktiivisesti sekä esittävän taiteen että soveltavan taiteen kentällä. Opetustyössä hän on työskennellyt kaiken ikäisten parissa, ja kouluttanut sekä taiteen että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ammattilaisia kehollisuuden, liikkeen ja tanssin moninaisista mahdollisuuksista. Sairaalaklovnityön lisäksi Koulu on toiminut muun muassa Turun kaupungin koulu- ja päiväkotitaiteilijana.

Kuva: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi, Nykytaidetila Kutomo 2022)

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

Kaisa Koulu: Creative dance for children

Dance artist Kaisa Koulu gives courses in creative dance for children at Contemporary Art Space Kutomo in the spring season of 2023. There’s a course group for children aged 6–9 years, and children aged 3–5 years participate with their own adults. Both groups practice once a month – there are four course times during the spring season on Sundays.

Creative dance courses give an opportunity to develop a child’s body awareness, motion detection, body control, and interaction skills. Curiosity towards different kinds of movement is aroused with games, different materials, and soundscapes. The assignments give the children an experience of meeting in terms of movement, communication, shared joy, and physical activity. In contrast to active movement, the relaxing and calming exercises teach self-respect and body appreciation.

We wish the participants to commit to the whole course because the different course times support each other through the themes and contents of the exercises. The familiar group builds a safe and confidential atmosphere that supports involvement in the creative process.

Courses at the Contemporary Art Space Kutomo on Sundays 12.2. | 19.3. | 16.4. | 21.5.
at 15:00–16:00 3–5 year-old child with an adult – FULL
at 16:15–18:15 6–9 year-old children – CANCELLED

Prices:
3–5 year-old child with an adult 50€/pair (4 h)
6–9 year-old children 75€ (8 h)

Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 7 days prior to the course by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes. A minimum number of participants is 6 for the group to be realized.

Photo: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu: Creative dance for children, Contemporary Art Space Kutomo 2022)

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.