New dance & performance

Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi

Tanssitaiteilija Kaisa Koulu ohjaa Nykytaidetila Kutomolla syksyllä 2023 kaksi lasten luovan tanssin kurssikokonaisuutta. Toinen kurssi on suunnattu vanhemmalle yhdessä noin 3–10 kuukauden ikäisen vauvan kanssa ja toiselle kurssille 3–6-vuotias lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa. Kumpikin ryhmä kokoontuu syksyn aikana kerran kuukaudessa yhteensä neljänä sunnuntaina.

Vanhemman ja vauvan kurssilla käytetyt erilaiset mielikuvat, materiaalit ja äänimaisemat tukevat moninaisten olemisen ja leikin tapojen löytymistä vanhemman ja vauvan välille. Kurssin fyysiset harjoitukset jättävät tilaa vanhemmalle kuunnella omaa kehoa ja sen hetken jaksamista. Tavoitteena on löytää jokaiselle mieluisin tapa tanssiin ja liikkumiseen vauvan kanssa. Liikkeellinen läsnäolo herkistää huomioimaan vauvan tarpeet ja tarjoamaan lempeän leikkisän kehollisen kokemuksen ja yhdessä jaetun hetken.

3–6-vuotiaiden lasten kurssille osallistutaan yhdessä aikuisen kanssa. Osallistujien uteliaisuutta monipuoliseen liikkumiseen ja keholliseen leikilliseen yhdessäoloon herätellään erilaisin harjoittein. Aktiivisen ja luovan tekemisen vastapainoksi pysähdytään myös rauhoittavien ja rentouttavien tehtävien äärelle. Kurssi mahdollistaa kokemuksia yhteisen leikin ja kehollisuuden moninaisuudesta.

Toivomme sitoutumista koko kurssille, koska eri kurssikertojen teemat ja harjoitusten sisällöt tukevat toisiaan. Tutussa ryhmässä rakentuu turvallinen ilmapiiri, mikä tukee kurssilla niin lasten kuin aikuistenkin asettumista luovaan prosessiin.

HUOM! 11.9.2023: Syksyn molemmat kurssiryhmät on peruttu. Olemme sähköpostitse yhteydessä kaikkiin jo ilmoittautuneisiin.

Kaisa Koulu on tanssitaiteilija, jolle yli 20 vuoden uran ajan lasten kanssa työskentely on ollut merkittävässä osassa. Tällä hetkellä hän toimii sairaalaklovnina.

Kuva: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi, Nykytaidetila Kutomo 2022)

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Kaisa Koulu: Creative dance for children

Dance artist Kaisa Koulu gives courses in creative dance for children at Contemporary Art Space Kutomo in the autumn season of 2023. There’s one course group aimed at a parent with an approximately 3–10-month-old baby. The other group is for children aged 3–6 years attended with an adult. During the autumn season, both groups gather once a month on Sundays altogether four times.

The different images, materials and soundscapes used in the parent and baby course support the discovery of multiple ways of being and playing between parent and baby. The physical exercises of the course leave room for the parent to listen to their own body and to cope with the moment. The goal is to find the favourite way for everyone to dance and move with their baby. Awareness of one’s physical presence sensitizes the participating parents to consider the baby’s needs and offers a gently playful bodily experience and a moment shared together.

The course for children aged 3–6 years is attended together with an adult. The participants’ curiosity for versatile movement and bodily playful togetherness is awakened with various exercises. As a counterbalance to creative activity, we also stop at calming and relaxing tasks. The course enables experiences of the diversity of joint play and physicality.

We hope for commitment for the entire course because the themes of the different course sessions and the contents of the exercises support each other. A safe atmosphere is built in a familiar group, which supports both children and adults’ settling into the creative process in the course.

NOTICE! 11.9.2023: Both autumn course groups are cancelled. We will contact everyone who has already signed up by email.

Kaisa Koulu is a dance artist for whom working with children has been a significant part of her more than 20-year career. Currently, she works as a hospital clown.

Photo: Hertta Kiiski (Kaisa Koulu: Creative dance for children, Contemporary Art Space Kutomo 2022)

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.