New dance & performance

Kaisa Koulu: Lasten luova tanssi

Kaisa Koulun 6–10-vuotiaille lapsille ohjaama Lasten luova tanssi -kurssi tarjoaa mahdollisuuden oman kehotietoisuuden, liikeilmaisun, kehonhallinnan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Uteliaisuutta monipuoliseen liikkumiseen herätellään leikeillä ja harjoitteilla, joita tukevat myös erilaiset materiaalit ja äänimaisemat. 

Rentouttavien ja rauhoittavien yksilöharjoitusten kautta opetellaan oman kehon arvostamista ja lempeää suhtautumista itseen. Vastapainona yksilötehtäville kurssin ryhmäharjoitteissa osallistujat saavat kokemuksen liikkeen keinoin kohtaamisesta, kommunikoinnista, yhteisestä ilosta ja fyysisestä tekemisestä. 

Syyskaudella 2021 Nykytaidetila Kutomolla kaksiosaisena toteutuva kurssi saa jatkoa ensi keväänä, jolloin kurssi suunnitellaan järjestettävän pidempänä. Kevätkaudelle on suunnitelmissa kursseja myös muille ikäryhmille sekä aikuinen ja lapsi pareille. 

Kurssi Nykytaidetila Kutomolla
su 3.10. klo 16:00–18:00
su 7.11. klo 16:00–18:00

Hinta: 30€ (sisältää kurssin molemmat tapaamiset)
Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä 10 vuorokautta ennen kurssin alkua sähköpostitse osoitteeseen ehkatuotanto@gmail.com.

Kurssi järjestetään koronaturvallisesti.

Kuva: Hertta Kiiski (Hertta Kiiski ja Kaisa Koulu: Kultaseni-työpaja, Pieni nykytaidefestivaali lapsille/Nykytaidetila Kutomo 2014)

 

Kaisa Koulu: Creative dance for children

Creative dance for children aged 6–10 by Kaisa Koulu gives an opportunity to develop body awareness, motion detection, body control and interaction skills. Curiosity towards different kinds of movement is aroused with games, different materials and soundscapes. 

Relaxing and calming individual assignments teach self respect and body appreciation. Group assignments in turn give the children an experience of meeting in terms of movement, communication, shared joy and physical activity. 

Organized once at Contemporary Art Space Kutomo during the autumn season 2021, the course will continue in the spring season 2022 with several course times. Different age groups and adult with child pairs will be taken into account in the future. 

Course at Contemporary Art Space Kutomo
Sun 3.10. at 16:00–18:00
Sun 7.11. at 16:00–18:00

Fee: 30€ (including both course meetings)
Registrations

Registration is binding. Cancellations must be made 10 days prior to the course by email to ehkatuotanto@gmail.com.

The course is organized corona safely.

Photo: Hertta Kiiski (Hertta Kiiski and Kaisa Koulu: Kultaseni workshop, Pieni Contemporary Art Festival for Children/Contemporary Art Space Kutomo 2014)