New dance & performance

Kiitos kuluneesta vuodesta ja kaunista uutta vuotta!

KIITOS Ehkä-tuotannon ja Nykytaidetila Kutomon vuoden 2022 taiteilijat, yleisöt, ystävät, tukijat, ja yhteistyökumppanit!

Kuluneen vuoden aikana olemme päässeet nauttimaan monipuolisesti uudesta tanssista ja esitystaiteesta Nykytaidetila Kutomolla. Vuonna 2022 Nykytaidetila Kutomon ohjelmistossa nähtiin neljä Ehkä-tuotannon yhteistuottamaa kantaesitystä, kuusi vierailuesitystä sekä lukuisia tapahtumia, opetus- ja residenssitoimintaa unohtamatta. Ehkä-tuotannon yhteistuottamia ja mahdollistamia esityksiä nähtiin myös Nykytaidetila Kutomon ulkopuolella muun muassa Nykytaiteen museo Kiasmassa, Titanik-galleriassa, Kulttuurikeskus Caisassa ja Drifts-festivaalilla.

Ehkä-tuotanto lomailee 23.12.2022–6.1.2023 ja toivottaa kaikille kaunista uutta vuotta 2023. ♥

Kuva: Venla Helenius (Suvi Kemppainen: no, but very close to the bone, Nykytaidetila Kutomo 2022)

Season’s Greetings!

THANK YOU Ehkä-production and Contemporary Art Space Kutomo’s artists, audiences, friends, supporters, and partners for the year 2022!

During the past year we have been able to enjoy a versatile selection of new dance and performance at Contemporary Art Space Kutomo. The year 2022 program at Contemporary Art Space Kutomo included four co-produced premieres, six guest performances, and many events, not to forget residencies and teaching program. In addition, performances co-produced and enabled by Ehkä-production were seen outside of Contemporary Art Space Kutomo at e.g. Museum of Contemporary Art Kiasma, Titanik Gallery, Cultural Centre Caisa and Drifts festival.

Ehkä-production is on holiday 23.12.2022–6.1.2023 and wishes a beautiful new year 2023. ♥

Photo: Venla Helenius (Suvi Kemppainen: no, but very close to the bone, Contemporary Art Space Kutomo 2022)