New dance & performance

Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi ja Thomas Westphal: kosmosomsok – neljä näytöstä maailmankaikkeuteen

…kädessäsi on kuunneltava Kutsu. Se on ensimmäinen näytös nelinäytöksisestä sukelluksesta, joka johdattelee sinut paikkaan nimeltä kosmosomsok. Kutsu sisältää muutamia ohjeita ja kysymyksiä, joita toivomme että seuraisit ja tarkastelisit uteliaisuutesi ja kiinnostuksesi mukaan. Kutsu on reitti, jonka kulun ja suunnat sinä päätät ja jonka kautta kosmosomsok alkaa avautua. Kutsu on henkilökohtainen… 

kosmosomsok on nelinäytöksinen ulkotilassa tapahtuva esityksellinen sukellus maailmankaikkeuteen ja sen historiaan. Maailmankaikkeuden ikä, 13,8 miljardia vuotta, on mahdoton käsittää. Yhtä lailla vaikeaa on ymmärtää, mitä kaikkea tuona aikana on tapahtunut ja miten se on muovannut ihmistä. Miten voimme kehollisina olentoina kokea olevamme osa meidät synnyttänyttä universumia? Voimmeko mitenkään tavoittaa sen uskomattoman pitkiä ajanjaksoja tai käsittämättömiä mittasuhteita? Tuleeko aika koetuksi vain muuntamalla se paikoiksi tai liikkeeksi, ja paikantumalla itse niihin? 

kosmosomsok on osa Simo Kellokummun taiteellista post-doc projektia xeno/exo/astrochoreoreadings. Teos kantaesitetään osana Ehkä-tuotannon ohjelmistoa syyskuussa 2021. 

Työryhmä: Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi ja Thomas Westphal
Kertoja nauhoitteella: Outi Condit
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja työryhmä
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus, Niilo Helanderin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Kiitos: Jenni Savander, Riku Perhoniemi, Kai Alhanen, Kenneth Siren ja Vincent Roumagnac
Ensi-ilta: 5.9.2021 Nykytaidetila Kutomo ja kaupunkiympäristö, Turku
Kesto: 90 min
Kieli: suomi
Kuva: Thomas Westphal

Esitys Nykytaidetila Kutomolla ja kaupunkiympäristössä
su 5.9. klo 15 ensi-ilta

Ulkotilassa tapahtuva esitys lähtee Nykytaidetila Kutomolta ja myös päättyy sinne.

Esitys alkaa jokaisen itsenäisesti kuunneltavalla osuudella. Osallistujien toivotaan ottavan mukaan omat johdolliset kuulokkeet, sekä varustautumaan säänmukaisella vaatetuksella. Esityksen jälkeen yleisö on tervetullut jäämään Kutomolle keskustelemaan työryhmän kanssa pienen tarjoilun äärelle.

Teos on toteutettavissa myös esteettömänä. Olethan tällöin yhteydessä meihin etukäteen sähköpostitse ehkatuotanto@gmail.com.

Liput: 15/10€
Osta lippuja

simokellokumpu.org

 

Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi and Thomas Westphal: kosmosomsok – four acts into the Universe

…You have received an Invitation to be listened. It’s the first part of a four-act plunge that leads you to a place called kosmosomsok. The invitation includes a few guidelines and questions that we hope you will follow and review according to your curiosity and interest. The invitation is the route, the course and directions of which you decide and through which the kosmosomok begins to open. The Invitation is personal… 

kosmosomsok is a four-act outdoor performative plunge into the Universe and its history. The age of the universe, 13.8 billion years, is impossible to comprehend. Equally difficult is to understand what has happened during that time and how it has shaped humans. How can we as bodily beings experience being part of the Universe that has made us? What can we do to reach and embody its incredibly long periods of time or incomprehensible proportions? Will time be experienced only by transforming it into a place or movement, and locating yourself into them? 

kosmosomsok is part of Simo Kellokumpu’s artistic post.doctoral project xeno/exo/astrochoreoreadings. The piece premieres in Turku as part of Ehkä-production’s autumn programme in September 2021. 

Working group: Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi and Thomas Westphal
Narrator on the record: Outi Condit
Production: Ehkä-production and the working group
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation, Niilo Helander Foundation and Regional Dance Centre of Western Finland
Thank you: Jenni Savander, Riku Perhoniemi, Kai Alhanen, Kenneth Siren and Vincent Roumagnac
Premiere: 5.9.2021 Contemporary Art Space Kutomo ja city environment, Turku
Duration: 90 min
Language: Finnish
Photo: Thomas Westphal

Performance at Contemporary Art Space Kutomo and around in city environment
Sun 5.9. at 15 premiere

The performance taking place outdoors starts and ends at Contemporary Art Space Kutomo.

The performance begins with a part that is to be listened individually. The participants are kindly asked to bring their own wired headphones, and to prepare with weatherproof clothing. After the performance the audience is invited for a post-performance gathering with drinks and snacks at Kutomo.

The piece can be organized accessibly. In such case please contact us beforehand by email ehkatuotanto@gmail.com.

Tickets: 15/10€
Buy tickets

simokellokumpu.org