New dance & performance

Kutomon tanssi- ja kehonhuoltotunnit keväällä 2019

Tervetuloa Kutomon tanssi- ja kehonhuoltotunneille! 

Kutomolla voi harrastaa tanssia ja kehonhuoltoa mukavassa ilmapiirissä. Eri ikäisille lapsille suunnattuja luovan tanssin tunteja sekä aikuisten kehonhuolto-, baletti- ja improvisaatiotunteja ohjaavat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel. Kevätkauden lasten tunnit sekä kehonhuoltotunnit aikuisille alkavat viikolla 4 ja aikuisten balettitunnit sekä tanssi ja improvisaatio -tunnit viikolla 5. Viikolla 8 eli 18.-24.2. vietetään talvilomaa, jolloin tunteja ei ole. Kevään viimeiset tunnit ovat toukokuussa viikolla 20. 

3-8-vuotiaiden luovan tanssin tunnit sisältävät tanssillisia leikkejä ja monipuolista liikkumista vahvistaen lapsen liikkeellistä ilmaisua, motorista kehitystä ja ryhmässä toimimista. Yli 9-vuotiaiden luova tanssi antaa mahdollisuuden lapsen oman kehotietoisuuden, liikeilmaisun, kehonhallinnan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen mm. erilaisten mielikuva- ja liiketehtävien kautta. 

Aikuisten kehonhuoltotunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia mm. pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille. Baletti aikuisille on suunnattu kaikille tanssitekniikasta ja kehon käytöstä kiinnostuneille tanssin harrastajille. Tunneilla edetään baletin perusharjoitteista vaativampiin liikesarjoihin, ja harjoittelun pääpaino on vartalon hallinnassa, liikkeen ymmärtämisessä ja tuntemisessa. Kaikille avoimella aikuisten tanssi ja improvisaatio -tunnilla keskitytään erilaisiin kehotila-, mielikuva- ja liiketehtäviin liikkeen synnyttäjinä. Läsnäolo- ja improvisaatioharjoitteiden kautta löydetään tanssi! 

Kevään ryhmissä on vapaita paikkoja. Tiedustele ja tule tutustumaan! 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Lastentunneille ilmoittautuessa ilmoitattehan lapsen nimen, iän sekä vanhemman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. 

KEVÄÄN TUNNIT 21.1.-14.5.2019

Maanantaitunnit, Studio 2
16:00-17:00 Luova tanssi 9-13 v (60 min) / Kaisa Koulu
17:15-18:00 Luova tanssi 3-5 v (45 min) / Kaisa Koulu
18:15-19:00 Luova tanssi 6-8 v (45 min) / Kaisa Koulu

Maanantaitunnit, Studio 1
19:00-20:30 Kehonhuolto aikuiset (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Tiistaitunnit, Studio 1 (aloitus 29.1.2019)
17:45-19:00 Baletti aikuiset (75 min) / Anna Torkkel
19:00-20:15 Tanssi ja improvisaatio aikuiset (75 min) / Anna Torkkel

HINNAT KEVÄTKAUSI 2019

Lasten tunnit
1 x 45 min / vk: 120€
1 x 60 min / vk: 130€

Aikuisten tunnit
1 x 75 min / vk: 130€
1 x 90 min / vk: 150€
2 krt / vk: 210€
3 krt / vk: 250€

Kuva: Hertta Kiiski

Kutomo’s dance and body welfare classes in spring 2019

Welcome to Kutomo’s dance and body welfare classes! 

At Kutomo you can dance and practise body welfare in a nice atmosphere. Creative dance classes for children and body welfare, ballet and improvisation classes for adults are given by Kaisa Koulu and Anna Torkkel. The spring season starts in January on the week 4, and the last classes are in May on the week 20. There are no classes during the winter holiday week 8. Main language of the classes is Finnish. 

The creative dance classes for children aged 3-8 years include dance based games and exercises which enhance a child’s imagination and creativity through movement as well as basic motor and social skills. The creative dance classes for children over 9 year old develop a child’s body awareness, movement expression, coordination and interaction skills through different imagination and movement exercises. 

The body welfare classes for adults are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. Ballet for adults is open for everyone interested in dance technique and the use of body. The class includes basic ballet exercises as well as more challenging movement series with a focus on the awareness of proper posture, body alignment and understanding and feeling the movement. The dance and improvisation classes for adults focus on a practice of different kinds of body state, visualization and movement exercises serving as the source for movement. By practicing presence and improvisation the dance is found. The class is open for everyone interested. 

There are still places available in the spring groups. Inquire, and come and try Kutomo’s classes! 

Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

When signing up for children’s classes, please inform the child’s name, age, and the phone number and e-mail address of a parent. 

SPRING CLASSES 21.1.-14.5.2019

Monday classes, Studio 2
4:00-5:00 pm Creative dance for 9-13 year olds (60 min) / Kaisa Koulu
5:15-6:00 pm Creative dance for 3-5 year olds (45 min) / Kaisa Koulu
6:15-7:00 pm Creative dance for 6-8 year olds (45 min) / Kaisa Koulu

Monday classes, Studio 1
7:00-8:30 pm Body welfare for adults (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Tuesday classes, Studio 1 (starting on 29.1.2019)
5:45-7:00 pm Ballet for adults (75 min) / Anna Torkkel
7:00-8:15 pm Dance and improvisation for adults (75 min) / Anna Torkkel

SPRING SEASON 2019 FEES

Children’s classes
1 x 45 min / week: 120€
1 x 60 min / week: 130€

Adults’ classes
1 x 75 min / week: 130€
1 x 90 min / week: 150€
2 classes / week: 210€
3 classes / week: 250€

Photo: Hertta Kiiski