New dance & performance

Kutomon tanssi- ja kehonhuoltotunnit keväällä 2020

Nykytaidetila Kutomolla voi harrastaa tanssia ja kehonhuoltoa mukavassa ilmapiirissä! 

Eri ikäisille lapsille suunnattuja luovan tanssin tunteja sekä aikuisten kehonhuoltotunteja ohjaavat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel.

3–9-vuotiaiden luovan tanssin tunnit sisältävät tanssillisia leikkejä ja monipuolista liikkumista vahvistaen lapsen liikkeellistä ilmaisua, motorista kehitystä ja ryhmässä toimimista. Aikuisten kehonhuoltotunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia muun muassa pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille. 

Kevätkauden tunnit alkavat tammikuussa viikolla 3 ja viimeiset tunnit ovat toukokuussa viikolla 20. Tunteja ei ole viikolla 7, talvilomaviikolla 8 eikä pääsiäismaanantaina viikolla 16. 

Kevään ryhmissä on vielä vapaita paikkoja. Tiedustele ja tule tutustumaan! 

Tunnit kevätkausi 2020:

Maanantaisin Studio 2
17:15-18:00 Luova tanssi 3–5 v (45 min) / Kaisa Koulu
18:15-19:00 Luova tanssi 6–9 v (45 min) / Kaisa Koulu

Maanantaisin Studio 1
19:00-20:30 Kehonhuolto aikuiset (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Hinnat kevätkausi 2020:

Luova tanssi 1 x 45 min / vk: 120€
Kehonhuolto 1 x 90 min / vk: 150€

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto@gmail.com

Lastentunneille ilmoittautuessa ilmoitattehan lapsen nimen, iän sekä vanhemman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Kuva: Hertta Kiiski

 

Kutomo’s dance and body welfare classes in spring 2020

At Contemporary Art Space Kutomo you can dance and practise body welfare in a nice atmosphere! 

Creative dance classes for children and body welfare classes for adults are given by Kaisa Koulu and Anna Torkkel. The creative dance classes for children aged 3–9 years include dance based games and exercises which enhance a child’s imagination and creativity through movement as well as basic motor and social skills. The body welfare classes for adults are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. 

The spring season starts in January on the week 3, and the last classes are in May on the week 20. There are no classes on the week 7, during the winter holiday week 8 and on the Easter Monday on the week 16. Main language of the classes is Finnish. 

There are still places available in the spring groups. Inquire and come and try Kutomo’s dance class! 

Spring season 2020 classes:

Studio 2 on Mondays
5:15-6:00 pm Creative dance for 3–5 year olds (45 min) / Kaisa Koulu
6:15-7:00 pm Creative dance for 6–9 year olds (45 min) / Kaisa Koulu

Studio 1 on Mondays
7:00-8:30 pm Body welfare for adults (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Spring season 2020 fees:

Creative dance for children 1 x 45 min / week: 120€
Body welfare for adults 1 x 90 min / week: 150€

Registrations and inquiries: ehkatuotanto@gmail.com

When signing up for children’s classes, please inform the child’s name, age, and the phone number and e-mail address of a parent.

Photo: Hertta Kiiski