New dance & performance

Kutomon tanssi- ja kehonhuoltotunnit syksyllä 2019

Tervetuloa Kutomon tanssi- ja kehonhuoltotunneille! 

Kutomolla voi harrastaa tanssia ja kehonhuoltoa mukavassa ilmapiirissä. Eri ikäisille lapsille suunnattuja luovan tanssin tunteja sekä aikuisten kehonhuoltotunteja ohjaavat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel. Aikuisten baletti- sekä improvisaatiotunnit ovat tauolla syksyn ajan. Syyskauden tunnit alkavat elokuussa viikolla 35 ja viimeiset tunnit ovat joulukuussa viikolla 50. Syyslomaviikon 42 maanantaina 14.10. ei ole tunteja. 

3-9-vuotiaiden luovan tanssin tunnit sisältävät tanssillisia leikkejä ja monipuolista liikkumista vahvistaen lapsen liikkeellistä ilmaisua, motorista kehitystä ja ryhmässä toimimista. 

Aikuisten kehonhuoltotunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia mm. pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille. 

Syksyn ryhmissä on vapaita paikkoja. Tiedustele ja tule tutustumaan! 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Lastentunneille ilmoittautuessa ilmoitattehan lapsen nimen, iän sekä vanhemman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. 

 

SYKSYN TUNNIT 26.8.-9.12.2019

Maanantaitunnit, Studio 2
17:15-18:00 Luova tanssi 3-5 v (45 min) / Kaisa Koulu
18:15-19:00 Luova tanssi 6-9 v (45 min) / Kaisa Koulu

Maanantaitunnit, Studio 1
19:00-20:30 Kehonhuolto aikuiset (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

HINNAT SYYSKAUSI 2019

Luova tanssi 1 x 45 min / vk: 120€
Kehonhuolto 1 x 90 min / vk: 150€

Kuva: Hertta Kiiski

 

Kutomo’s dance and body welfare classes in autumn 2019

Welcome to Kutomo’s dance and body welfare classes! 

At Kutomo you can dance and practise body welfare in a nice atmosphere. Creative dance classes for children and body welfare classes for adults are given by Kaisa Koulu and Anna Torkkel. The ballet and improvisation classes for adults are on break during the upcoming autumn. The autumn season starts in August on the week 35, and the last classes are in December on the week 50. There are no classes during the autumn holiday week 42 on Monday 14 October. Main language of the classes is Finnish. 

The creative dance classes for children aged 3-9 years include dance based games and exercises which enhance a child’s imagination and creativity through movement as well as basic motor and social skills. 

The body welfare classes for adults are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. 

There are still places available in the autumn groups. Inquire, and come and try Kutomo’s classes! 

Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

When signing up for children’s classes, please inform the child’s name, age, and the phone number and e-mail address of a parent. 

AUTUMN CLASSES 26.8.-9.12.2019

Monday classes, Studio 2
5:15-6:00 pm Creative dance for 3-5 year olds (45 min) / Kaisa Koulu
6:15-7:00 pm Creative dance for 6-9 year olds (45 min) / Kaisa Koulu

Monday classes, Studio 1
7:00-8:30 pm Body welfare for adults (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

AUTUMN SEASON 2019 FEES

Creative dance for children 1 x 45 min / week: 120€
Body welfare for adults 1 x 90 min / week: 150€

Photo: Hertta Kiiski