New dance & performance

Kutomon tanssi- ja kehonhuoltotunnit syksyllä 2020

Tiedoksi 17.8.2020 

Lasten luovan tanssin tunnit eivät toteudu syksyllä 2020 vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi. Aikuisten kehonhuoltotunnit järjestetään normaalisti. 

– – –

Kutomolla voi harrastaa tanssia ja kehonhuoltoa mukavassa ilmapiirissä! 

Kutomon eri ikäisille lapsille suunnattuja luovan tanssin tunteja sekä aikuisten kehonhuoltotunteja ohjaa tanssitaiteilija Kaisa Koulu. 4–12-vuotiaiden luovan tanssin tunnit sisältävät tanssillisia leikkejä ja monipuolista liikkumista vahvistaen lapsen liikkeellistä ilmaisua, motorista kehitystä ja ryhmässä toimimista. Aikuisten kehonhuoltotunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia muun muassa pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille. 

Syyskauden tunnit alkavat elokuussa viikolla 35 ja viimeiset tunnit ovat joulukuussa viikolla 50. Tunteja ei ole syyslomaviikolla 42. Viikkotuntien ryhmäkoot ovat pieniä ja tiloissamme kiinnitetään huomiota hygieniaan, jotta osallistuminen olisi kaikille turvallista. 

Syksyn ryhmissä on vielä vapaita paikkoja. Tiedustele ja tule tutustumaan! 

Tunnit syyskausi 2020:

Maanantaisin Studio 2
17:15–18:00 Luova tanssi 4–6 v (45 min) / Kaisa Koulu – ei toteudu
18:15–19:00 Luova tanssi 7–12 v (45 min) / Kaisa Koulu – ei toteudu

Maanantaisin Studio 1
18:00–19:30 Kehonhuolto aikuiset (90 min) / Kaisa Koulu

Hinnat syyskausi 2020:

Luova tanssi 1 x 45 min / vk: 120€
Kehonhuolto 1 x 90 min / vk: 150€

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto@gmail.com

Lastentunneille ilmoittautuessa ilmoitattehan lapsen nimen, iän sekä vanhemman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Kuva: Hertta Kiiski

 

Kutomo’s dance and body welfare classes in autumn 2020

Notification 17.8.2020 

The classes of creative dance for children aren’t organized during the autumn 2020 season due to low number of participants. The body welfare classes for adults are organized as planned. 

– – – 

At Kutomo you can dance and practise body welfare in a nice atmosphere! 

Kutomo’s creative dance classes for children and body welfare classes for adults are given by dance artist Kaisa Koulu. The creative dance classes for children aged 4–12 years include dance based games and exercises which enhance a child’s imagination and creativity through movement as well as basic motor and social skills. The body welfare classes for adults are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. 

The autumn season starts in August on the week 35, and the last classes are in December on the week 50. There are no classes during the autumn holiday week 42. The group size of the weekly classes is small, and there is extra caution with hygiene so that the participation would be safe. Main language of the classes is Finnish. 

There are still places available in the autumn groups. Inquire, and come and try Kutomo’s classes!

Autumn season 2020 classes:

Studio 2 on Mondays
5:15–6:00 pm Creative dance for 4–6 year olds (45 min) / Kaisa Koulu – not organized
6:15–7:00 pm Creative dance for 7–12 year olds (45 min) / Kaisa Koulu – not organized

Studio 1 on Mondays
6:00–7:30 pm Body welfare for adults (90 min) / Kaisa Koulu

Autumn season 2020 fees:

Creative dance for children 1 x 45 min / week: 120€
Body welfare for adults 1 x 90 min / week: 150€

Registrations and inquiries: ehkatuotanto@gmail.com

When signing up for children’s classes, please inform the child’s name, age, and the phone number and e-mail address of a parent.

Photo: Hertta Kiiski