New dance & performance

Kutomon tanssitunnit keväällä 2018

Tervetuloa Kutomon tanssitunneille!

Kutomolla voi harrastaa tanssia mukavassa ilmapiirissä. Eri ikäisille lapsille suunnattuja luovan tanssin tunteja sekä aikuisten kehonhuolto-, baletti- ja improvisaatiotunteja ohjaavat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel. Kevätkauden tunnit alkavat tammikuussa viikolla 3 ja viimeiset tanssitunnit ovat toukokuussa viikolla 20 (yhteensä 15 krt). Talvilomaviikolla 8, pääsiäisenä viikolla 14 ja vappuna viikolla 18 ei ole tunteja.

3-7-vuotiaiden luovan tanssin tunnit sisältävät tanssillisia leikkejä ja monipuolista liikkumista vahvistaen lapsen liikkeellistä ilmaisua, motorista kehitystä ja ryhmässä toimimista. Yli 8-vuotiaiden luova tanssi antaa mahdollisuuden lapsen oman kehotietoisuuden, liikeilmaisun, kehonhallinnan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen mm. erilaisten mielikuva- ja liiketehtävien kautta.

Baletti aikuisille on suunnattu kaikille tanssitekniikasta kiinnostuneille tanssin harrastajille. Tunneilla edetään baletin perusharjoitteista vaativampiin liikesarjoihin, ja harjoittelun pääpaino on vartalon hallinnassa. Aikuisten kehonhuoltotunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia mm. pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille. Tiistai-illan aikuisten tanssi ja improvisaatio -tunnilla keskitytään erilaisiin kehotila-, mielikuva- ja liiketehtäviin liikkeen synnyttäjinä. Läsnäolo- ja improvisaatioharjoitteiden kautta löydetään tanssi. Tunti on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kevään ryhmissä on vapaita paikkoja. Tiedustele ja tule tutustumaan!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Lastentunneille ilmoittautuessa ilmoitattehan lapsen nimen, iän sekä vanhemman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

 

KEVÄÄN TUNNIT 15.1.-15.5.2018

Maanantaitunnit, Studio 2
16:00-17:00 Luova tanssi 8-13 v (60 min) / Kaisa Koulu
17:15-18:00 Luova tanssi 3-5 v (45 min) / Kaisa Koulu
18:15-19:00 Luova tanssi 6-7 v (45 min) / Kaisa Koulu

Maanantaitunnit, Studio 1
17:45-19:00 Baletti aikuiset (75 min) / Anna Torkkel
19:00-20:30 Kehonhuolto aikuiset (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Tiistaitunnit, Studio 1
19:00-20:15 Tanssi ja improvisaatio aikuiset (75 min) / Anna Torkkel

 

HINNAT

Lasten tunnit
1 x 45 min / vk: 120€
1 x 60 min / vk: 130€

Aikuisten tunnit
1 x 75 min / vk: 140€
1 x 90 min / vk: 150€
2 krt / vk: 220€
3 krt / vk: 250€

 

Kutomo’s dance classes in spring 2018

Welcome to Kutomo’s dance classes!

At Kutomo you can dance in a nice atmosphere. Creative dance classes for children and body welfare, ballet and improvisation classes for adults are given by Kaisa Koulu and Anna Torkkel. The spring season starts in January on the week 3, and the last classes are in May on the week 20 (a total of 15 classes). There are no classes during the winter holiday week 8, the Easter week 14 and the May Day week 18. Main language of the classes is Finnish.

The creative dance classes for children aged 3-7 years include dance based games and exercises which enhance a child’s imagination and creativity through movement as well as basic motor and social skills. The creative dance classes for children over 8 year old develop a child’s body awareness, movement expression, coordination and interaction skills through different imagination and movement exercises.

Ballet for adults is open for everyone interested in dance technique. The class includes basic ballet exercises as well as more challenging movement series with a focus on the awareness of proper posture and body alignment. The body welfare classes for adults are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. The Tuesday evenings’ dance and improvisation classes for adults focus on a practice of different kinds of body state, visualization and movement exercises serving as the source for movement. By practicing presence and improvisation the dance is found. The class is open for everyone interested.

There are still places available in the spring groups. Inquire and come and try Kutomo’s dance class!

Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

When signing up for children’s classes, please inform the child’s name, age, and the phone number and e-mail address of a parent.

 

SPRING CLASSES 15.1.-15.5.2018

Monday classes, Studio 2
4:00-5:00 pm Creative dance for 8-13 year olds (60 min) / Kaisa Koulu
5:15-6:00 pm Creative dance for 3-5 year olds (45 min) / Kaisa Koulu
6:15-7:00 pm Creative dance for 6-7 year olds (45 min) / Kaisa Koulu

Monday classes, Studio 1
5:45-7:00 pm Ballet for adults (75 min) / Anna Torkkel
7:00-8:30 pm Body welfare for adults (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Tuesday classes, Studio 1
7:00-8:15 pm Dance and improvisation for adults (75 min) / Anna Torkkel

 

PRICES

Children’s classes
1 x 45 min / week: 120€
1 x 60 min / week: 130€

Adults’ classes
1 x 75 min / week: 140€
1 x 90 min / week: 150€
2 classes / week: 220€
3 classes / week: 250€