New dance & performance

Kutomon tanssitunnit syksyllä 2018

Tervetuloa Kutomon tanssitunneille!

Kutomolla voi harrastaa tanssia mukavassa ilmapiirissä. Eri ikäisille lapsille suunnattuja luovan tanssin tunteja sekä aikuisten kehonhuolto-, baletti- ja improvisaatiotunteja ohjaavat Kaisa Koulu ja Anna Torkkel. Syyskauden tunnit alkavat elokuussa viikolla 35 ja viimeiset tanssitunnit ovat joulukuussa viikolla 50 (yhteensä 15 krt). Syyslomaviikolla 42 ei ole tunteja.

3-8-vuotiaiden luovan tanssin tunnit sisältävät tanssillisia leikkejä ja monipuolista liikkumista vahvistaen lapsen liikkeellistä ilmaisua, motorista kehitystä ja ryhmässä toimimista. Yli 9-vuotiaiden luova tanssi antaa mahdollisuuden lapsen oman kehotietoisuuden, liikeilmaisun, kehonhallinnan ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen mm. erilaisten mielikuva- ja liiketehtävien kautta.

Aikuisten kehonhuoltotunneilla rentoutetaan ja huolletaan kehoa ja lihaksia mm. pitkäkestoisten venytysten ja hengityksen avulla. Tunti sopii kaikille. Baletti aikuisille on suunnattu kaikille tanssitekniikasta kiinnostuneille tanssin harrastajille. Tunneilla edetään baletin perusharjoitteista vaativampiin liikesarjoihin, ja harjoittelun pääpaino on vartalon hallinnassa. Aikuisten tanssi ja improvisaatio -tunnilla keskitytään erilaisiin kehotila-, mielikuva- ja liiketehtäviin liikkeen synnyttäjinä. Läsnäolo- ja improvisaatioharjoitteiden kautta löydetään tanssi. Tunti on avoin kaikille kiinnostuneille.

Syksyn ryhmissä on vapaita paikkoja. Tiedustele ja tule tutustumaan!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Lastentunneille ilmoittautuessa ilmoitattehan lapsen nimen, iän sekä vanhemman puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

 

SYKSYN TUNNIT 27.8.-11.12.2018

Maanantaitunnit, Studio 2
16:00-17:00 Luova tanssi 9-13 v (60 min) / Kaisa Koulu
17:15-18:00 Luova tanssi 3-5 v (45 min) / Kaisa Koulu
18:15-19:00 Luova tanssi 6-8 v (45 min) / Kaisa Koulu

Maanantaitunnit, Studio 1
19:00-20:30 Kehonhuolto aikuiset (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Tiistaitunnit, Studio 1
17:45-19:00 Baletti aikuiset (75 min) / Anna Torkkel
19:00-20:15 Tanssi ja improvisaatio aikuiset (75 min) / Anna Torkkel

 

HINNAT SYYSKAUSI 2018

Lasten tunnit
1 x 45 min / vk: 120€
1 x 60 min / vk: 130€

Aikuisten tunnit
1 x 75 min / vk: 140€
1 x 90 min / vk: 150€
2 krt / vk: 220€
3 krt / vk: 250€

 

Kuva: Hertta Kiiski

 

Kutomo’s dance classes in autumn 2018

Welcome to Kutomo’s dance classes!

At Kutomo you can dance in a nice atmosphere. Creative dance classes for children and body welfare, ballet and improvisation classes for adults are given by Kaisa Koulu and Anna Torkkel. The autumn season starts in August on the week 35, and the last classes are in December on the week 50 (a total of 15 classes). There are no classes during the autumn holiday week 42. Main language of the classes is Finnish.

The creative dance classes for children aged 3-8 years include dance based games and exercises which enhance a child’s imagination and creativity through movement as well as basic motor and social skills. The creative dance classes for children over 9 year old develop a child’s body awareness, movement expression, coordination and interaction skills through different imagination and movement exercises.

The body welfare classes for adults are based on relaxing and maintaining the body and muscles through different durational stretching and breathing exercises, among other things. The class is open for everyone. Ballet for adults is open for everyone interested in dance technique. The class includes basic ballet exercises as well as more challenging movement series with a focus on the awareness of proper posture and body alignment. The dance and improvisation classes for adults focus on a practice of different kinds of body state, visualization and movement exercises serving as the source for movement. By practicing presence and improvisation the dance is found. The class is open for everyone interested.

There are still places available in the autumn groups. Inquire and come and try Kutomo’s dance class!

Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

When signing up for children’s classes, please inform the child’s name, age, and the phone number and e-mail address of a parent.

 

AUTUMN CLASSES 27.8.-11.12.2018

Monday classes, Studio 2
4:00-5:00 pm Creative dance for 9-13 year olds (60 min) / Kaisa Koulu
5:15-6:00 pm Creative dance for 3-5 year olds (45 min) / Kaisa Koulu
6:15-7:00 pm Creative dance for 6-8 year olds (45 min) / Kaisa Koulu

Monday classes, Studio 1
7:00-8:30 pm Body welfare for adults (90 min) / Kaisa Koulu, Anna Torkkel

Tuesday classes, Studio 1
5:45-7:00 pm Ballet for adults (75 min) / Anna Torkkel
7:00-8:15 pm Dance and improvisation for adults (75 min) / Anna Torkkel

 

PRICES AUTUMN SEASON 2018

Children’s classes
1 x 45 min / week: 120€
1 x 60 min / week: 130€

Adults’ classes
1 x 75 min / week: 140€
1 x 90 min / week: 150€
2 classes / week: 220€
3 classes / week: 250€

 

Photo: Hertta Kiiski