New dance & performance

Lau Lukkarila: Trouble

Tiedoksi 16.3.2020 

Ehkä-tuotanto on päättänyt peruuttaa Lau Lukkarilan kiirastorstain 9.4.2020 Trouble -vierailuesityksen Suomen koronavirustilanteen ja viranomaisten ohjeistusten vuoksi. Olemme sähköpostitse yhteydessä lipun ennakkoon ostaneisiin mahdollisimman pian. Pyrimme järjestämään esityksen myöhemmin vuoden 2020 aikana.

– – – 

Voi aiheuttaa ongelmia aiheuttaa ongelmia. Jos on oikein ongelmia, niin ei todennäköisesti voi tehdä esityksiä ongelmista. 

Trouble-soolossaan Lau Lukkarila kysyy, mitä ovat ne ongelmat, joita hän – valkoihoinen ja queer – haluaa käsitellä ja mitä ovat ne diskurssit, genealogiat ja biografiat, joita hänen keho pitää sisällään. Kuinka ongelmat liikuttavat ja jähmettävät kehoa? Sisäiset ja ulkoiset vahingot, särkynyt sydän, väärin sukupuolettaminen, häpeä, vähättely, ahdistus, varattomuus, eksyksissä oleminen, seksuaalinen häirintä, homofobia, väkivalta, kipu, kuoleman ja vanhenemisen pelko. Lau uskoo, että ongelmat (‘trouble’) ovat aina yhteyksissä yhteiskunnan valtamekanismeihin. Kuten Ebow räppää laulussa Punani Power: “Aber ein echter Gangster ist ein Feminist”. Todellinen gangsta, valtasubjekti on hän, joka on tietoinen vallan mekanismeista ja vallan jakautumisesta yhteiskunnassa. Hän, joka tasa-arvon nimissä kyseenalaistaa valtamekanismeja. 

Konsepti, esitys, lavastus, valot ja video: Lau Lukkarila
Dramaturginen tuki: Gabrielle Cram
Ulkopuolinen silmä: Teresa Vittucci
Äänisuunnittelu: Azra Husanović ja Lau Lukkarila
Tatuointitaiteilija (videolla): Ina Bär aka bearadise_ink
Tuotanto: not your babe ja Tanzquartier Wien
Ensi-ilta: 3.5.2019 Rakete festival / Tanzquartier Wien, Wien
Kuva: Azra Husanović

laulukkarila.com

 

Lau Lukkarila: Trouble

 

Notification 16.3.2020 

Following the authorities’ recommendations Ehkä-production has decided to cancel Lau Lukkarila’s guest performance Trouble on Thursday 9.4.2020 due to the current coronavirus situation in Finland. We will contact via email those who have already purchased tickets to the performance. Our goal is to arrange this performance later in the year 2020. 

– – – 

It can cause trouble to make trouble and if one is in serious trouble, one cannot afford to make trouble – let alone to make work about trouble. 

In their solo, Lau Lukkarila asks what are the troubles that they – as white and queer – can afford to feel and get into, and what are the discourses, genealogies and ancestral biographies inscribed in their body. How do specific troubles move and freeze bodies; such as internal and external injuries, broken heart, misgendering, shaming, belittling, anxiety, being broke or lost, sexual harassment, homophobia, violence, pain, fear of ageing and dying. On the other hand, they state that the genealogy of trouble has everything to do with mechanisms of power. It is like Ebow says in the song Punani Power: “Aber ein echter Gangster ist ein Feminist”. A real gangsta – a subject with power and agency – is the one who is aware of the mechanisms and distribution of power. The one who troubles mechanisms of trouble in the name of less trouble. 

Concept, performance, scenography, light and video: Lau Lukkarila
Dramaturgical support: Gabrielle Cram
Outside eye: Teresa Vittucci
Sound design: Azra Husanović and Lau Lukkarila
Tattoo artist (on the video): Ina Bär aka bearadise_ink
Production: not your babe and Tanzquartier Wien
Premiere: 3.5.2019 Rakete festival / Tanzquartier Wien, Vienna
Photo: Azra Husanović

laulukkarila.com