New dance & performance

Laura Jantunen ja Ilmari Paananen: Videon koreografisuus ja kinesteettinen empatia videossa

Laura Jantunen ja Ilmari Paananen työskentelevät kolmivuotisen tutkimushankkeen (2018-2020) parissa, jossa he tarkastelevat videota koreografian muotona sekä sen mahdollisuuksia välittää katsojalle kinesteettisiä kokemuksia. Tutkimuksessa koreografia nähdään ei-kehollisten asioiden järjestäytymisenä niin digitaalisessa ympäristössä kuin fyysisessä tilassa. Yksi tutkimusta johdatteleva kysymys on: miten synnyttää kehollinen kokemus mediaalisen tilan avulla?

Projektin alkuvaiheessa taiteilijat ovat kartoittaneet kinesteettisen kokemuksen tutkimusta muun muassa elokuvassa, filosofiassa, neurotieteessä ja tanssitaiteessa. Turun Taiteiden yönä 16. elokuuta he avaavat yleisölle oman tutkimuksensa tämän hetkistä tilaa ja tulevaisuutta Kutomolla. Presentaatio esitetään suomeksi.

Laura Jantunen on monialainen taiteilija, joka on taustaltaan tanssija. Ilmari Paananen on esitystaiteilija sekä skenografi. Molemmat taiteilijat käyttävät videota työssään ja ovat kiinnostuneita abstraktin videon luomasta liikekokemuksesta.

Työryhmä: Laura Jantunen ja Ilmari Paananen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Laura Jantunen ja Ilmari Paananen
Tukija: Koneen Säätiö
Kuva: Laura Jantunen ja Ilmari Paananen

Presentaatio Kutomolla Turun Taiteiden yönä, torstaina 16.8.2018 klo 20

Vapaa pääsy!

Lisäksi samana päivänä klo 17:30-19:30 Kutomolla Antti Tolvin ohjaama työpaja (QI)GONG Äänikylpy: ”Vesi”

 

Laura Jantunen and Ilmari Paananen: Video as a choreographical practice and Kinesthetic empathy in video

Laura Jantunen and Ilmari Paananen are working on a three year research project (2018-2020) about video as a choreographical practice and the video image’s possibility to evoke kinesthetic empathy in the spectator. In the project choreography is viewed as organisation of non-bodily particles in digital environment and in physical space. One of the questions they are working with is: How to provoke a bodily sensation with mediated space?

During the early stages of the project the artists have explored kinesthetics research in philosophy, neuroscience, film, and dance. During the Turku Night of the Arts on August 16 Jantunen and Paananen will share the current state and future of the project in an open presentation at Kutomo. The presentation is performed in Finnish.

Laura Jantunen is multidisciplinary artist with a dance background. Ilmari Paananen is a performance artist and scenographer. They both use video in their artistic practice and are interested in kinesthetic experience created by abstract video.

Working group: Laura Jantunen and Ilmari Paananen
Production: Ehkä-production, Laura Jantunen and Ilmari Paananen
Supported by: Kone Foundation
Photo: Laura Jantunen and Ilmari Paananen

Presentation at Kutomo during the Turku Night of the Arts on Thursday 16.8.2018 at 8 pm

Free entry!

Also at Kutomo in the same day from 5:30 pm to 7:30 pm the (QI)GONG Sound Bath: “Water” workshop directed by Antti Tolvi