New dance & performance

Leena Kela: Bad Really Really Bad

Performanssitaiteilija Leena Kela kahlaa syyllisyyden tunteissa, joihin hän on kuin huomaamattaan uponnut äidiksi tultuaan. Hän pyysi apua vertaisryhmältään netin keskustelupalstoilta ymmärtääkseen, mistä nämä arkiset ja usein huvittavan absurdit syyllisyydet kumpuavat. Tämä teko ajoi hänet kuitenkin yhä syvemmälle syyllisyyden syövereihin. Miksi ihanne täydellisestä ja uhrautuvasta äidistä on jälleen voimistumassa yhteiskunnassamme? Mitä on tapahtunut feminismin saavutuksille ja mikä on tämä käänne kohti uuskonservatismia?

Konsepti ja esitys: Leena Kela
Visuaalit: Heini Aho
Ääni: Maria Pahlman
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Leena Kela

Teosta on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto.

Esitykset Kutomolla
Pe 28.9. klo 19
La 29.9. klo 19

Liput: 12/8€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

leenakela.com

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Leena Kela: Bad Really Really Bad

The performance artist Leena Kela is wading in the deep waters of guiltiness, where she has drown into when becoming a mother. She asked help from her peer group of mothers in discussion forums in the Internet in order to understand, where these every day and often funnily absurd feelings of guiltiness come from. This action led her even further into the deep waters of guilty feelings. Why the ideal of the perfect and self-sacrificing mother is again growing stronger in our society? What has happened to the achievements of feminism and what is this turn towards new conservatism?

Concept and performance: Leena Kela
Visuals: Heini Aho
Sound: Maria Pahlman
Production: Ehkä-production, Leena Kela

The performance is supported by the Finnish Cultural Foundation, Varsinais-Suomi Regional fund.

Performances at Kutomo
Fri 28.9. at 7 pm
Sat 29.9. at 7 pm

Tickets: 12/8€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

leenakela.com

KUTOMO
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station