New dance & performance

Liikkeellä marraskuussa & Mad House Helsinki: Ella Skoikka ja työryhmä: Poet in my – my life as Fabou

Fabou tulee uniini. Oven taakse käytävälle nukkuessani. Suudellessani. Fabou on lintu, sammal, osa minusta, tanssi, visio tulevaisuudesta, painajainen, unelma, se on työmetodi, peikko, tarinankertoja ja rinnakkainen todellisuus.

Tanssi- ja esitystaiteilija Ella Skoikan ja työryhmän Poet in my – my life as Fabou on keikan ja tanssiesityksen välimaastoon asettuva esitysteos. Esityksessä intiimin elämän tunteet, ekologinen suru ja villit haaveet kohtaavat mielikuvien leikissä. Esitys on samanaikainen purkaus, unelma, itku ja kurkotus erilaisiin yhteyksiin. Se on hauraus ja voimannäyte. 

Ehkä-tuotannon osatuottama Poet in my – my life as Fabou kantaesitettiin joulukuussa 2022 Nykytaidetila Kutomolla XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin ohjelmistossa. Marraskuussa 2023 teos esitetään Mad House Helsingissä osana Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmaa.

Esitykset Mad House Helsingissä (Lintulahdenkatu 3, Helsinki) osana Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmaa
su 5.11. klo 18
ma 6.11. klo 18

Liput: 5–30 €
Osta lippuja

Koreografia, esitys ja sävellys: Ella Skoikka
Lavastus: Kaisa Rajahalme
Äänisuunnittelu: Karin Mäkiranta
Alkuperäinen valosuunnittelu: Irene Lehtonen
Valosuunnittelu Liikkeellä marraskuussa & Mad House Helsinki versioon: Julia Jäntti
Dramaturginen apu: Tuuli Vahtola
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Ella Skoikka
Yhteistyössä: Liikkeellä marraskuussa -festivaali ja Mad House Helsinki
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Liisa Pentti +Co/Kesäresidenssi 2022 (Helsinki) ja Läntinen tanssin aluekeskus (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 4.12.2022 XS-festivaali/Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 60 min
Kieli: englanti
Sisältöhuomiot: esityksessä käytetään kovia ääniä ja voimakkaita visuaalisia tehosteita
Kuvat: Katri Naukkarinen

Ella Skoikka on Helsingissä asuva tanssi-, esitys- ja äänitaiteilija. Taiteessa hän työskentelee erityisesti ruumiillisuuden, äänen ja kirjoittamisen parissa. Hän on työskennellyt erilaisissa projekteissa tanssin, kuvataiteen ja musiikin konteksteissa. Skoikka on kiinnostunut taiteen herkistävästä, hersyvästä ja yhdistävästä voimasta, joka liikuttaa kehoa ja maailmaa.

ellaskoi.weebly.com

 

Moving in November & Mad House Helsinki: Ella Skoikka and working group: Poet in my – my life as Fabou

Fabou lives in my dreams. It appears behind the door while I sleep, while I kiss. Fabou is a bird, possibly moss, a dance, a vision, a nightmare, a wish, a working method, a troll, a storyteller and a parallel universe.

Blurring the boundaries between a live gig and a dance piece, Ella Skoikka and her working group have created a piece where intimate feelings, ecological grief, and wild dreams meet in a play of imaginations. Poet in my – my life as Fabou is a simultaneous outburst, dream, a cry and a reach for different connections.

Poet in my – my life as Fabou is co-produced by Ehkä-production and it premiered at Contemporary Art Space Kutomo as part of the XS – Festival for New Dance and Performance. In November 2023 the piece is performed at Mad House Helsinki as part of the Moving in November festival program.

Performances at Mad House Helsinki (Lintulahdenkatu 3, Helsinki) as part of the Moving in November festival
Sun 5.11. at 18
Mon 6.11. at 18

Tickets: 5–30 €
Buy tickets

Choreography, performance and composition: Ella Skoikka
Set design: Kaisa Rajahalme
Sound design: Karin Mäkiranta
Original lighting design: Irene Lehtonen
Lighting design for Moving in November & Mad House Helsinki version: Julia Jäntti
Dramaturgical assistance: Tuuli Vahtola
Production: Ehkä-production and Ella Skoikka
In collaboration with: Mad House Helsinki and Moving in November festival
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku), Liisa Pentti +Co/Summer Residency 2022 (Helsinki) and Regional Dance Centre of Western Finland (Turku)
Supporters: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland
Premiere: 4.12.2022 XS festival/Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 60 min
Language: English
Content note: the performance uses loud sound and strong visual effects
Photos: Katri Naukkarinen

Ella Skoikka is a dance, performance and sound artist living in Helsinki. In her art she works especially with corporeality, sound and writing. She has worked in various projects in the contexts of dance, fine arts and music. Skoikka is drawn to the sensitizing, rousing, suggesting, and connecting power of art that moves the body and the world.

ellaskoi.weebly.com