New dance & performance

Liisa Pentti +Co: Spaceparticles #5

Spaceparticles #5 tarkastelee tanssin, musiikin ja visuaalisuuden suhteita tilassa. Spaceparticles #5 on synteesi, jossa musiikkiin sulautuva liike yhdistyy tilallis-visuaaliseen manipulaatioon tuoden teokseen uusia tasoja. Esitys on tanssiryhmä Liisa Pentti +Co:n kolmiosaisen Spaceparticles –teossarjan toinen osa, joka sai ensi-iltansa Galleria Augustassa Helsingissä toukokuussa 2013.

Kaksivuotisessa Spaceparticles –projektissa tanssiryhmä haastaa koreografian käsitteen kolme kertaa luoden elävän, tilallis-kinesteettisen kokemuksen tanssin ja musiikin rinnakkaismaailmoista. Tanssijoiden keholliset olomuodot, rytmit ja tila sulautuvat Terry Rileyn musiikkiin muodostaen äänellisen ja visuaalisen kokemuksen.

Konsepti ja ohjaus: Liisa Pentti
Koreografia ja tanssi: Kimmo Alakunnas, Rea-Liina Brunou, Leila Kourkia, Liisa Pentti, Nina Viitamäki
Valosuunnittelu: Meri Ekola
Äänisuunnittelu: Patrick Kosk, Jouni Tauriainen
Puvustus: Terttu Torkkola
Lavastus: Graziella Tomasi
Tuotanto: Liisa Pentti +Co

Vierailuesitys Kutomolla perjantaina 7.6.2013 klo 19
Vapaa pääsy!

liisapentti.com

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Liisa Pentti +Co: Spaceparticles #5

Spaceparticles #5 explores the relationships between dance, music and visuality in space. Spaceparticles #5 is a synthesis, where movement blending into music is combined with spatial-visual manipulation, bringing new levels into the work. The piece is the second part of the Spaceparticles trilogy by Liisa Pentti +Co. Spaceparticles #5 premiered in Gallery Augusta, Helsinki in May 2013.

In the two-year Spaceparticles project, the dance group challenges the notion of choreography three times, thus creating a living, spatial-kinesthetic experience of the parallel worlds of dance and music. The bodily states of the dancers, rhythms and space blend into the music of Terry Riley.

Concept and direction: Liisa Pentti
Choreography and dance: Kimmo Alakunnas, Rea-Liina Brunou, Leila Kourkia, Liisa Pentti, Nina Viitamäki
Light design: Meri Ekola
Sound design: Patrick Kosk, Jouni Tauriainen
Costume design: Terttu Torkkola
Stage design: Graziella Tomasi
Production: Liisa Pentti +Co

Guest performance at Kutomo on Friday 7 June 2013 at 7 pm
Free entry!

liisapentti.com

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station