New dance & performance

Liisa Pentti +Co: The Body

The Body on esitys kauneudesta ja tuon kauneuden samanaikaisesta mahdottomuudesta. Se on tanssi merkityksenannon monimutkaisuudesta ja inhimillisestä hauraudesta. Teoksessa on kaksi toisiinsa nivoutuvaa teemaa: menneisyyden ja tulevaisuuden samanaikaisuus sekä aistimellisuuden ja ajatuksen yhteentörmäys. Esiintyjät luovat kehollisia muodonmuutoksia, jotka resonoivat ajatonta ja ikiaikaista sekä toisaalta hetkellistä ja katoavaa.

Liisa Pentin duettoteos tanskalaisen esitystaiteilijan Bo Madvigin kanssa nostaa nimensä mukaisesti valokeilaan kehon. Esiintyjien sanaton vuoropuhelu tuo näkyväksi mielen ja kehon dialogin tilassa ja ajassa. Sisältä nouseva liike tutkii kehon mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia tilassa. Mitä näemme kun katsomme kehoa? Osaammeko katsoa kehoa merkityksistä vapaana? Ja onko se ylipäänsä tarpeellista?

Meri Ekolan valosuunnittelu luo esitystilaan muuttuvia tilanteita, joissa kehot nousevat esiin ja tulevat nähdyiksi. Äänisuunnittelija Jouni Tauriaisen merkityksiä pakeneva, ajaton äänirihmasto yhdistyy pukusuunnittelija Tua Helven kuulaisiin esiintymisasuihin ja Tšaikovskin värisevään D-duuri-viulukonserttoon.

The Body on ensimmäinen osa Pentin vuosina 2017-2018 syntyvästä teossarjasta The Body is a (clear) Place in the Space. Teossarja tutkii kehon ja tilan muodonmuutoksia esitystilanteessa, vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. The Body ensiesitettiin Cirkossa Helsingissä syyskuussa 2017 ja sarjan toinen osa The Space saa ensi-iltansa Kiasma-teatterissa Helsingissä lokakuussa 2018.

Konsepti: Liisa Pentti
Esitys: Bo Madvig ja Liisa Pentti
Valosuunnittelu: Meri Ekola
Äänisuunnittelu: Jouni Tauriainen
Pukusuunnittelu: Tua Helve
Tuottaja: Inari Pesonen
Tuotanto: Liisa Pentti +Co
Ensi-ilta: 22.9.2017 Cirko, Helsinki
Kuva: Uupi Tirronen

Vierailuesitys Kutomolla perjantaina 7.9.2018 klo 19

Liput: 15/10€
Osta lippuja

liisapentti.com

 

Liisa Pentti +Co: The Body

The Body is a performance about beauty and its simultaneous impossibility; about the complexity of signifying and about human fragility. The work has two intertwining themes: the simultaneity of the past and the future and the collision of thought and sensoriality. The performers create bodily transformations that resonate the timeless and eternal as well as the fleeting nature of life.

Liisa Pentti’s duet with Danish performance artist, Bo Madvig lets the body to take centre stage. The unspoken dialogue between the performers does not present but rather makes visible the interaction between mind and body in time and space. The movement arising from within examines the possibilities and impossibilities of bodies in space. What do we see when we look at the body? Are we able to look at it as separate from signifying? And is it at all necessary to do so?

The lighting design by Meri Ekola creates different situations for the bodies to be present and seen. Jouni Tauriainen has created a timeless network of sounds that coalesce into the transparent costume design by Tua Helve and the tremulous Violin Concerto in D major by Tšaikovsky.

The Body is the first part of a performance series happening in the years 2017 and 2018 called The Body is a (clear) Place in the Space. The series investigates the metamorphosis of bodies and space in a performance, with the presence of an audience. The Body was premiered at Cirko in Helsinki in September 2017. The second part of the series, The Space will have its premiere at Kiasma Theatre in Helsinki in October 2018.

Concept: Liisa Pentti
Performance: Bo Madvig and Liisa Pentti
Light design: Meri Ekola
Sound design: Jouni Tauriainen
Costume design: Tua Helve
Producer: Inari Pesonen
Production: Liisa Pentti +Co
Premiere: 22.9.2017 Cirko, Helsinki
Photo: Uupi Tirronen

Guest performance at Kutomo on Friday 7.9.2018 at 7 pm

Tickets: 15/10€
Buy tickets

liisapentti.com