New dance & performance

Liisa Pentti: Liikematkailua kohti nimeämätöntä

“the mind has the body as its object” – Ote fyysikko Karen Baradin haastattelusta

Kehomme paljaus sisältää valtavan määrän liikkeellistä tietoa, kokemusta ja opittuja malleja. Se sisältää myös vaikeasti tavoitettavan ja kuvailtavan minuuden, joka on muuttuva ja muuntautuva. Liisa Pentin ohjaamassa kaksipäiväisessä työpajassa työskennellään näiden aiheiden kautta nousevien liikkeellisten olomuotojen kanssa, yllätyksiä unohtamatta. Työskentely pohjautuu kysymyksille: Voimmeko luoda liikettä, joka ei alistu kielen ja kulttuuristen kuvien merkityksille vaan luottaa olemassaoloonsa niin, että tietoisuuden rajamailla oleva kehollinen tieto synnyttää uutta merkitystä? Mikä on kielen ja merkityksen suhde? Miten tanssin musiikkiin?

Työpaja on avoin kaikille liikkeen mahdollisuuksista kiinnostuneille.

Työpaja Kutomolla lauantaina ja sunnuntaina 8.-9.9.2018 klo 11-15

Hinta: 25€
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

Liisa Pentti on työskennellyt koreografina, tanssijana, opettajana ja kuraattorina sekä Suomessa että ulkomailla vuodesta 1987 lähtien. Pentti valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi Amsterdamin teatterikoulun modernin tanssin linjalta (School for New Dance Development, SNDO) vuonna 1986 ja tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Opettajana hän on vieraillut muun muassa EDDC-koulussa Arnhemissa, IDOCDE-seminaarissa Wienissä, Micadanses-tanssikeskuksessa Pariisissa, Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisellä näyttelijäntyön laitoksella sekä Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa. Pentti on Zodiak – Uuden tanssin keskuksen perustajia ja toimi Zodiakin taiteellisen toimikunnan ja hallituksen jäsenenä vuosina 1987-2012. Vuonna 2013 hän oli Täydenkuun Tanssit -festivaalin taiteellinen johtaja. Vuonna 2000 Pentti perusti oman tanssiryhmän Liisa Pentti +Co, joka tuottaa esitysten lisäksi erilaisia tanssitaiteen sisältöihin sekä sen pohdintaan ja artikulaatioon liittyviä seminaareja ja tapahtumia. Ryhmän teoksia on esitetty Suomen lisäksi eri puolilla Eurooppaa sekä Venäjällä.

liisapentti.com

Kuva: Uupi Tirronen

 

Liisa Pentti: Moving towards the Unnameable

“the mind has the body as its object” – excerpt from an interview with physicist Karen Barad

Our body holds a vast amount of kinesthetic information, experience and learned patterns. It also holds the elusive and indescribable self, constantly changing and transforming. The two-day workshop, directed by Liisa Pentti, will concentrate on these themes and the kinesthetic shapes arising from them, not forgetting surprises. The work will be based on the following questions: Can we create movement that does not submit to the meanings of language and cultural images, but trusts its own existence so that the bodily knowledge in the borders of consciousness can create new meanings? What is the relationship between language and meaning? How do I dance to music?

The workshop is open to everyone interested in the possibilities of movement.

Workshop at Kutomo on Saturday and Sunday 8.-9.9.2018 from 11 am to 3 pm

Fee: 25€
Registrations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

Liisa Pentti has worked as a choreographer, dancer, teacher and curator both in Finland and abroad since 1987. Pentti graduated from Theatre School Amsterdam (School for New Dance Development, SNDO) with a BA in Dance in 1986, and received her MA in Dance from the Theatre Academy Helsinki in 2010. As a teacher she has visited and worked in EDDC in Arnhem, IDOCDE Seminar in Vienna, Micadanses in Paris, Theatre Academy in Helsinki, and Zodiak – Center for New Dance in Helsinki, among others. Pentti is one of the core creators of Zodiak – Center for New Dance, and she was a member of Zodiak’s Artistic Commitee and Board of Zodiak Presents in 1987-2012. In 2013 she acted as Artistic Director of the Full Moon Dance Festival. Her own dance group, Liisa Pentti +Co was founded in year 2000 and since then it has produced tens of productions performed in Finland, elsewhere in Europe and in Russia.

liisapentti.com

Photo: Uupi Tirronen