New dance & performance

Mad House Helsinki: Anne Naukkarinen sekä Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki ja Liina Kuittinen: Kyse on kaikesta – viisi sooloa ja kirja

Anne. Tanssiin kutsu. Let’s dance this poisonous shit out of our bodily system! <3 <3 <3” – Sara K 9.3.2019 

Tervetuloa juhlistamaan Kyse on kaikesta – Keskusteluja ajalta 3.9.2017-31.5.2019 -kirjan valmistumista ja julkaisua! Illassa nähdään sooloesitykset kultakin kirjaan kirjoittaneelta taiteilijalta. 

Vuoden 2017 lopulla lähetin sähköpostiviestin Rea-Liina Brunoulle, Minna-Kaisa Kalliselle, Sara Kovamäelle ja Liina Kuittiselle ja kysyin, kiinnostaisiko heitä aloittaa kirjeenvaihto kanssani. Olin aloittamassa sooloesityksen tekemistä ja kaipasin työskentelyni rinnalle toisia ääniä. Olin myös jo pitkään ollut kiinnostunut heidän taiteellisesta ajattelustaan. Halusin tietää enemmän, miten he työskentelevät ja tekevät esityksiä sekä mitä he ajattelevat taiteilijana toimimisesta ja elämästä ylipäätään. Viestienvaihto jatkui aina kevääseen 2019 asti. 

Puolentoista vuoden aikana kertyneestä materiaalista julkaistaan nyt kirja. Kirjassa käymme keskustelua taiteen tekemisen todellisuudesta. Pohdimme mm. työhuoneella tapahtuvaa työskentelyä, soolo- ja kollektiivisen työskentelyn mielekkyyttä ja mielettömyyttä sekä keskustelemme rahaan, valtaan ja tunteisiin liittyvistä kokemuksista.” – Anne N 

Koollekutsuja ja kirjan toimittaja: Anne Naukkarinen
Kirjoittajat: Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen ja Anne Naukkarinen
Graafikko: Elina Minn
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki, Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen ja Anne Naukkarinen
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Suomen Taideyhdistys
Kuva: Elina Minn

Kyse on kaikesta – Keskusteluja ajalta 3.9.2017-31.5.2019 -kirjan julkistamistilaisuus ja viisi sooloa Mad House Helsingissä (Teurastamo / rakennus 4, Työpajankatu 2 a, Helsinki) lauantaina 11.1.2020 klo 19

Liput: 10€ | Lippu ja kirja: 20€
Osta lippuja

Kyse on kaikesta – Keskusteluja ajalta 3.9.2017-31.5.2019 -kirja on saatavilla seuraavista paikoista: Booky.fi, Khaos, Nide ja PUBLICS. Kirjan voi myös tilata Anne Naukkariselta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anne.naukkar@gmail.com.

cargocollective.com/annenaukkarinen
realiinabrunou.com
minnakaisakallinen.com
sarakovamaki.com
liinakuittinen.tumblr.com
elinaminn.com
madhousehelsinki.fi

 

Mad House Helsinki: Anne Naukkarinen with Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki and Liina Kuittinen: It’s about everything – five solos and one book

“Anne. This is an invitation to dance. Let’s dance this poisonous shit out of our bodily system! <3 <3 <3” – Sara K 9.3.2019 

Welcome to celebrate the release of the book It’s about everything – in conversation 3.9.2017-31.5.2019! The evening consists of five solos from the artists writing the book. 

“Towards the end of 2017, I sent an email to Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki and Liina Kuittinen, in which I asked whether they would be interested in a correspondence with me. I was in the early stages of my solo piece, and I wanted to hear other voices to coincide with my work at the time. I had, in addition, been interested for a long time in each of their approaches and ways of thinking about art. I wanted to know more about how they worked and made performances, and how they felt about working as artists and about life in general. Our correspondence continued through to the spring of 2019. 

The material that came out of this period of over 18 months is now being released as a book, called It’s about everything – in conversation 3.9.2017-31.5.2019. In the book, we discuss the reality of making art. The texts move between considerations of studio work, reflections of the pleasures and absurdities of solo and group work, and discussions relating to money, power, and emotion.” – Anne N 

Convener and editor: Anne Naukkarinen
Writers: Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen and Anne Naukkarinen
Graphic designer: Elina Minn
Production: Ehkä-production, Mad House Helsinki, Rea-Liina Brunou, Minna-Kaisa Kallinen, Sara Kovamäki, Liina Kuittinen and Anne Naukkarinen
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Ehkä-production, Finnish Art Society and Mad House Helsinki
Image: Elina Minn

It’s about everything – in conversation 3.9.2017-31.5.2019 book release and five solos at Mad House Helsinki (Teurastamo / building 4, Työpajankatu 2 a, Helsinki) on Saturday 11.1.2020 at 7 pm

Tickets: 10€ | Ticket and book: 20€
Buy tickets

The book It’s about everything – in conversation 3.9.2017-31.5.2019 (in Finnish) is available from Booky.fi, Khaos, Nide and PUBLICS. You can also order the book by sending e-mail to Anne Naukkarinen anne.naukkar@gmail.com.

cargocollective.com/annenaukkarinen
realiinabrunou.com
minnakaisakallinen.com
sarakovamaki.com
liinakuittinen.tumblr.com
elinaminn.com
madhousehelsinki.fi