New dance & performance

Mad House Helsinki: Hanna Ahti ja työryhmä: Kasa

Kasa on esitys, joka pohdiskelee kohtaamista, koskettamista, läheisyyksiä ja etäisyyksiä kehollisina kokemuksina.

Työryhmä lähestyy esityksen tekemistä tutkimalla yhdessä olemiseen liittyviä sulavuuden ja kitkaisuuden ruumiillistumia. Esitys kysyy, miten voimme elää ja olla yhdessä huomioimalla sekä saman- että erimielisyydet yhtä tärkeinä olemisen ja tekemisen tapoina?

Kasa hamuaa kohti maailmaa, jossa asioita ei tarvitsisi lokeroida. Se on esitys, tapahtuma, joukko väliaikaisia tilanteita, muotoja ja muodottomuuksia, jotka liikkuvat asioiden väleissä, kyseenalaistavat yhdenmukaisuutta ja ehdottavat jotain muuta.

Työryhmä: Hanna Ahti (koollekutsuja), Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Masi Tiitta ja Riikka Thitz
Tuotanto: Arte, Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki ja Hanna Ahti
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Svenska kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 2.10.2020 Titanik, Turku
Kuva: Yoshi Omori

Esitykset Mad House Helsingissä (Teurastamo / rakennus 4, Työpajankatu 2 a, Helsinki)
pe 16.10. klo 18
la 17.10. klo 18

Liput: 18/12/10€
Osta lippuja

madhousehelsinki.fi

Mad House Helsinki: Hanna Ahti and working group: Mound

Mound is a performance that explores affinity, touch, proximity, and distance as embodied experiences.

The working group approaches the project by examining the fluidity and friction pertaining to coming together. It poses the question, how can we live and be together, accepting our similarities and differences as equally important modes of being and interacting.

Mound strives for a world in which things are not separated and categorized. It is a performance, happening, a collection of passing moments, shapes, and transformations, which move fluidly in the inbetweenness, call uniformity into question, and make new suggestions.

Working group: Hanna Ahti (convener), Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Masi Tiitta and Riikka Thitz
Production: Arte, Ehkä-production, Mad House Helsinki and Hanna Ahti
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation’s Uusimaa Regional Fund, Kone Foundation and Swedish Cultural Foundation in Finland
Premiere: 2.10.2020 Titanik, Turku
Photo: Yoshi Omori

Performances at Mad House Helsinki (Teurastamo / building 4, Työpajankatu 2 a, Helsinki)
Fri 16.10. at 6 pm
Sat 17.10. at 6 pm

Tickets: 18/12/10€
Buy tickets

madhousehelsinki.fi