New dance & performance

Mad House Helsinki: Ella Skoikka ja työryhmä: Poet in my – my life as Fabou

Fabou tulee uniini. Oven taakse käytävälle nukkuessani. Suudellessani. Fabou on lintu, sammal, osa minusta, tanssi, visio tulevaisuudesta, painajainen, unelma, se on työmetodi, peikko, tarinankertoja ja rinnakkainen todellisuus.

Tanssi- ja esitystaiteilija Ella Skoikan ja työryhmän Poet in my – my life as Fabou on keikan ja tanssiesityksen välimaastoon asettuva esitysteos. Esityksessä intiimin elämän tunteet, ekologinen suru ja villit haaveet kohtaavat mielikuvien leikissä. Esitys on samanaikainen purkaus, unelma, itku ja kurkotus erilaisiin yhteyksiin. Se on hauraus ja voimannäyte.

Poet in my – my life as Fabou ensiesitettiin joulukuussa 2022 Nykytaidetila Kutomolla osana XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin ohjelmaa. Marraskuussa 2023 teos esitetään Mad House Helsingissä yhteistyössä ja osana Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmaa.

Esitykset Mad House Helsingissä (Lintulahdenkatu 3, Helsinki) osana Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmaa
su 5.11. klo 19
ma 6.11. klo 19

Liput tulevat myyntiin kuukautta ennen esityksiä.

Koreografia, esitys ja sävellys: Ella Skoikka
Lavastus: Kaisa Rajahalme
Äänisuunnittelu: Karin Mäkiranta
Valosuunnittelu: Irene Lehtonen
Dramaturginen apu: Tuuli Vahtola
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Ella Skoikka
Yhteistyössä: Liikkeellä marraskuussa -festivaali ja Mad House Helsinki
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Liisa Pentti +Co/Kesäresidenssi 2022 (Helsinki) ja Läntinen tanssin aluekeskus (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 4.12.2022 XS-festivaali/Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 60 min
Kieli: englanti
Kuvat: Katri Naukkarinen

ellaskoi.weebly.com

 

Mad House Helsinki: Ella Skoikka and working group: Poet in my – my life as Fabou

Fabou lives in my dreams. It appears behind the door while I sleep, while I kiss. Fabou is a bird, possibly moss, a dance, a vision, a nightmare, a wish, a working method, a troll, a storyteller and a parallel universe.

Poet in my – my life as Fabou by dance and performance artist Ella Skoikka and working group is a performance that lies somewhere in between a gig and a dance performance. In the performance intimate feelings, ecological grief and wild dreams meet in a play of imaginations.

Poet in my – my life as Fabou premiered at Contemporary Art Space Kutomo as part of the XS – Festival for New Dance and Performance. In November 2023 the piece is performed at Mad House Helsinki in collaboration with and as part of the Moving in November festival program.

Performances at Mad House Helsinki (Lintulahdenkatu 3, Helsinki) as part of the Moving in November festival
Sun 5.11. at 19
Mon 6.11. at 19

Tickets go on sale about a month before the performances.

Choreography, performance and composition: Ella Skoikka
Set design: Kaisa Rajahalme
Sound design: Karin Mäkiranta
Lighting design: Irene Lehtonen
Dramaturgical assistance: Tuuli Vahtola
Production: Ehkä-production and Ella Skoikka
In collaboration with: Mad House Helsinki and Moving in November festival
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku), Liisa Pentti +Co/Summer Residency 2022 (Helsinki) and Regional Dance Centre of Western Finland (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Regional Dance Centre of Western Finland
Premiere: 4.12.2022 XS festival/Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 60 min
Language: English
Photos: Katri Naukkarinen

ellaskoi.weebly.com