New dance & performance

Mad House Helsinki: Anna Torkkel ja työryhmä: Ray of light

And I feel quicker than a ray of light
Then gone…
Madonna, Ray of Light (1998)

Anna Torkkelin ja työryhmän Ray of light on soolotanssi, joka leikkii häilyvyyden, häivyttämisen ja fantasian kanssa. Se elää hetken ja katoaa sitten. Teos on näky, jossa jokin alkaa, on, ja loppuu, ja alkaa uudestaan muuttuneena. Sitä raamittaa muodonmuutos sekä hupenemisen, irtautumisen ja kiertokulun teemat. Useiden ryhmäteosten ohjaamisen jälkeen Ray of lightissa Anna Torkkel harjoittaa musiikkiin tanssimisen praktiikkaansa soolona. Teoksessa työryhmä tarkastelee tanssimisen tunnustelevaa epäloogisuutta, kokeilemista ja muodottomuutta esityksen eri osa-alueilla. Tekijät pysyvät avoimina lopputulokselle, joka ei ehkä olekaan jäsennelty ja suljettu, vaan hajanainen kuin elämä.

Kestoltaan noin tunnin mittaisessa teoksessa tanssi yhtyy haptiseen ja taianomaiseen estetiikkaan, sekä löydetyistä ja itse tuotetuista äänimaisemista koostuvaan musiikkiin, joka elää esitystilanteessa tanssijan kanssa. Soolon näyttämönä toimii Kristian Palmun ja Piia Rinteen toteuttama tilasuunnittelu, sekä Kristian Palmun poeettinen valo- ja videosuunnittelu. Piia Rinteen aistimellinen ja kokeileva puvustus luo nimeämättömän hahmon, jonka sisin syntyy tanssin tunnusta käsin. Johanna Porolan genrerajat ylittävä äänisuunnittelu kietoutuu tanssimiseen ja tukee sen tapahtumista. Porolan suunnittelun pohjana on Heidi Wennerstrandin ja Kaino Wennerstrandin eli Biitsi-yhtyeen prosessia varten valmistama luonnos.

Ray of lightin vuonna 2020 käynnistyneen prosessin välietappina työryhmä valmisti esityksen Hertta Kiiskin kokoamaan paikkasidonnaiseen AVANTGARDEN -ryhmänäyttelyyn Villa Nuottarannan puutarhassa Turussa toukokuussa 2021. Sooloteos sai ensi-iltansa keväällä 2023 Nykytaidetila Kutomolla Turussa. Teos nähdään osana esitystaiteen talo Mad House Helsingin ohjelmistoa helmikuussa 2024.

Esitykset Mad House Helsingissä (Lintulahdenkatu 3, Helsinki)
la 10.2. klo 19 Helsingin ensi-ilta
ti 13.2. klo 14
ke 14.2. klo 19
su 18.2. klo 14

Liput: 5–30 €
Osta lippuja

Koreografia, tanssi ja koollekutsuminen: Anna Torkkel
Pukusuunnittelu: Piia Rinne
Valo- ja videosuunnittelu: Kristian Palmu
Skenografia: Kristian Palmu ja Piia Rinne
Äänen live-miksaus ja laulu: Johanna Porola
Äänisuunnittelu: Johanna Porola
Äänisuunnittelun alkuperäinen luonnos: Biitsi (Heidi Wennerstrand ja Kaino Wennerstrand)
Taiteellinen dialogi ja kanssatanssiminen: Mira Kautto
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Anna Torkkel
Vierailun tuotanto: Mad House Helsinki, Ehkä-tuotanto ja Anna Torkkel
Yhteistyössä: rendezvous ry
Residenssit: Cité internationale des arts (Pariisi) ja Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus, Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 23.2.2023 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 50 min
Ennakkokuvat: Hertta Kiiski
Teoskuvat: Katri Naukkarinen

annatorkkel.com
piiarinne.com
kristianpalmu.com
johannaporola.com
cargocollective.com/mirakautto

 

Mad House Helsinki: Anna Torkkel and working group: Ray of light

And I feel quicker than a ray of light
Then gone…
Madonna, Ray of Light (1998)

Ray of light is a solo dance performance by Anna Torkkel and the working group, which plays with wavering, fading out, and fantasy. The performance is a mirage where something begins and ends and begins again transformed. It exists for a moment just to disappear. The dance is framed by metamorphosis and vanishing, breaking away and circulating. After directing several group pieces, in Ray of light Anna Torkkel dances to the music according to her practice solo. The working group examines the tentative illogicality, experimentation, and amorphous nature of dancing to extend the same logic to encompass all the aspects of the performance. The makers are staying open to an outcome, which might not be structured and set, but as sparse and erratic as life.

For approximately an hour, dancing merges with the haptic and entrancing aesthetic and music made from found and self-made soundscapes. The dancing happens within poetic light and video design by Kristian Palmu and scenography by Palmu and Piia Rinne. Rinne’s sensory and unconventional costume creates an unnamed character, which forms from the essence of what dancing feels like. Johanna Porola’s genre-crossing sound design intertwines with dancing and supports the happening of it. Porola’s design is based on a sketch prepared for the process by Heidi Wennerstrand and Kaino Wennerstrand, the Biitsi band.

A work-in-progress performance of Ray of light was seen as part of the site-specific group exhibition AVANTGARDEN initiated by Hertta Kiiski in Nuottaranta’s garden in Turku in May 2021. The solo premiered at Contemporary Art Space Kutomo in the spring of 2023. The piece will be seen again in February 2024 as part of the program of Mad House Helsinki, the production house of live arts.

Performances at Mad House Helsinki (Lintulahdenkatu 3, Helsinki)
Sat 10.2. at 19 Helsinki premiere
Tue 13.2. at 14
Wed 14.2. at 19
Sun 18.2. at 14

Tickets: 5–30 €
Buy tickets

Choreography, dance and convener: Anna Torkkel
Costume design: Piia Rinne
Lighting and video design: Kristian Palmu
Scenography: Kristian Palmu and Piia Rinne
Live mixing of the sound and singing: Johanna Porola
Sound design: Johanna Porola
Original sound design sketch: Biitsi (Heidi Wennerstrand and Kaino Wennerstrand)
Artistic dialogue and co-dancing: Mira Kautto
Production: Ehkä-production and Anna Torkkel
Production of the guest performance: Mad House Helsinki, Ehkä-production and Anna Torkkel
In cooperation with: rendezvous association
Residencies: Cité internationale des arts (Paris), and Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supporters: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation – Varsinais-Suomi Regional Fund, and Regional Dance Centre of Western Finland
Premiere: 23.2.2023 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 50 min
Pre-photos: Hertta Kiiski
Performance photos: Katri Naukkarinen

annatorkkel.com
piiarinne.com
kristianpalmu.com
johannaporola.com
cargocollective.com/mirakautto