New dance & performance

Maria Nurmela ja Renae Shadler: Susurrus

Susurrus on tanssitaiteilijoiden Maria Nurmelan ja Renae Shadlerin yhdessä muusikko Samuel Hertzin sekä valosuunnittelija Kalle Ropposen kanssa toteuttama tilasidonnainen teos, joka käsittelee yksilön suhdetta luontoon ja elinympäristöön. Keskustelua esittävän taiteen ympäristövastuullisuudesta ja ihmisen luontosuhteesta avaava Susurrus syntyy työryhmän yhteistoiminnallisessa, somaattisessa ja taiteidenvälisessä prosessissa. Prosessin kautta muotoutuu liikkeen, tekstin, äänen ja tilallisuuden kudelma, joka johdattaa yleisön unenomaiselle, henkilökohtaiselle ja keholliselle matkalle pohtimaan omaa luontosuhdettaan ja paikkaansa ympäristössä sekä tapoja jakaa ympäristö muiden eliöiden ja elottoman kanssa.

Taiteilijat työstävät uutta Susurrus-teostaan Kutomon residenssissä heinäkuussa ja elokuussa. Elokuisen residenssijaksonsa aikana työryhmä järjestää kaksi yleisölle avointa tapahtumaa: Aerocene Explorer -lennätyksen ja Susurrus-presentaation. Molemmat tapahtumat päättyvät taiteilijatapaamiseen.

Aerocene Explorer on ilmasta täyttyvä veistos, jonka vain aurinko voi nostattaa ilmaan ja jota vain tuuli voi kuljettaa. Aeroscene-projektin on initioinut kuvataiteilija Tomás Saraceno. Lue lisää Aerocene-projektista ja sen vaikutuksesta Susurrus-teoksen työstämiseen täällä!

Konsepti, koreografia ja esitys: Maria Nurmela ja Renae Shadler
Äänisuunnittelu: Samuel Hertz
Valo- ja tilasuunnittelu: Kalle Ropponen
Tuotanto: työryhmä
Residenssit: betOnest, Dansomètre, Ehkä-tuotanto/Kutomo, HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste Dresden ja Routa Company/Generaattori
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Tanssitiimi
Kuva: Sharon Pazner

Aerocene Explorer -lennätys Linnanpuistossa perjantaina 10.8.2018 klo 13 – säävaraus
Susurrus-presentaatio Kutomolla lauantaina 11.8.2018 klo 20

Vapaa pääsy!

marianurmela.com
renaeshadler.com

 

Maria Nurmela and Renae Shadler: Susurrus

Susurrus is a site-responsive and immersive performance that aims to enhance ecological perception through sound, movement, language and sustainable design. In Susurrus the adaptive and interactive sound design by Samuel Herzt will be joined by light designer, Kalle Ropponen who will build a sustainable design apparatus. The performers, Maria Nurmela and Renae Shadler, will oscillate between efforted movement states that work through the topography of the body and fluid states influenced by somatic practice. They will engage in dream state writing that further layers the space with new understandings. All elements will intermingle to create a sensual journey that is alternately humorous, tragic, moving and provocative encouraging audiences to sense their embeddedness within the biosphere.

The artists work on their new performance Susurrus in Kutomo residency in two sessions, in July and August. During the second session in August the working group organizes two public events: a launch of the Aerocene Explorer and a Susurrus presentation. Both events are followed by an artist meeting.

The Aerocene Explorer is a sculpture inflated by air, lifted only by the sun and carried by the wind. It is developed as part of an open-source community initiated by visual artist Tomás Saraceno. Read more about Aerocene and its impact on the research of the Susurrus performance project here!

Concept, choreography and performance: Maria Nurmela and Renae Shadler
Sound design: Samuel Hertz
Light and space design: Kalle Ropponen
Production: working group
Residencies: betOnest, Dansomètre, Ehkä-production/Kutomo, HELLERAU – European Center for the Arts Dresden and Routa Company/Generaattori
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation and Tanssitiimi
Photo: Sharon Pazner

Aerocene Explorer launch in the Linnanpuisto park on Friday 10.8.2018 at 1 pm – weather dependent
Susurrus presentation at Kutomo on Saturday 11.8.2018 at 8 pm

Free entry!

marianurmela.com
renaeshadler.com