New dance & performance

Masi Tiitta, Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen ja Anna Torkkel: Consolation

Consolation on teos väsymyksestä ruumiillisena kokemuksena ja maailmassa vallitsevana ilmiönä. Väsymys on teoksen lähtökohta ja olosuhde johon esitys sijoittuu. Työryhmä työskentelee voimattomuuden ja kyvyttömyyden parissa ja pohtii tapoja, joilla uupunut voi kokea lohdutusta.

Teoksen ensi-ilta on Mad House Helsingissä huhtikuussa 2017.

Työryhmän koollekutsuja: Masi Tiitta
Työryhmä: Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen, Masi Tiitta ja Anna Torkkel
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Mad House Helsinki, Masi Tiitta
Ensi-ilta: 7.4.2017 Mad House Helsinki / Tiivistämö, Helsinki
Tukijat: Helsingin kulttuurikeskus, Taiteen edistämiskeskus
Kuvat: Katri Naukkarinen

Esitys Kutomolla sunnuntaina 16.4.2017 klo 17

Liput: 15/10€
Varaukset ja tiedustelut: ehkatuotanto(at)gmail.com

masitiitta.portfoliobox.me

Masi Tiitta, Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen and Anna Torkkel: Consolation

Consolation is a piece on tiredness as a bodily experience as well as an all-encompassing circumstance. Tiredness is the staring point and the environment in which the performance takes place. The working group works with powerlessness and inability, considering ways for the fatigued to find solace and comfort.

The piece will have its premiere at Mad House Helsinki in April 2017.

Initiator of the project: Masi Tiitta
Working group: Hanna Ahti, Anna Maria Häkkinen, Anna Mustonen, Masi Tiitta and Anna Torkkel
Production: Ehkä-production, Mad House Helsinki, Masi Tiitta
Premiere: 7.4.2017 Mad House Helsinki / Tiivistämö, Helsinki
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki Cultural Office
Photos: Katri Naukkarinen

Performance at Kutomo on Sunday 16.4.2017 at 5 pm

Tickets: 15/10€
Reservations and inquiries: ehkatuotanto(at)gmail.com

masitiitta.portfoliobox.me