New dance & performance

Meri Pajunpää: Nykytanssin ja improvisaation aamutunnit

Tanssitaiteilija Meri Pajunpään nykytanssin ja improvisaation aamutunneilla työskennellään sekä koreografioidun materiaalin että erilaisten improvisaatiotehtävien parissa. Keskeisiä elementtejä ovat ekonominen lattiatyöskentely, artikulaatio ja vauhti, anatominen tarkkuus sekä epätyypilliset koordinaatiot. Työskentely virittää mielen ja kehon valppaaseen tilaan valmiina reagoimaan itsestä ja ympäristöstä tuleviin impulsseihin. Tekemisen kautta haetaan koko kehon tietoisuutta ja tuntemusta liikkeessä muovautuen uudelleen kunkin tilanteen mukaan. Tunneilla käydään läpi työkaluja, jotka auttavat osallistujia laajentamaan omaa liikekieltään ja leikittelemään tanssin rytmiikalla ja laaduilla. Lopputunnista opetellaan koreografioitua liikesarjaa, jossa painotuksena on yhdessä tanssimisen nautinto ja liikemateriaalin kehollinen omaksuminen oman persoonan kautta.

Tunnit on suunnattu tanssin sekä muiden esittävien taiteiden ammattilaisille ja ammattiopiskelijoille.

Nykytanssin ja improvisaation aamutunnit Kutomolla
ma 13.6. klo 10:00-11:30
ti 14.6. klo 10:00-11:30
ke 15.6. klo 10:00-11:30
to 16.6. klo 10:00-11:30
pe 17.6. klo 10:00-11:30

Hinta: 8€/kerta (maksu käteisellä tunnin yhteydessä)
Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut: meri.pajunpaa(at)hotmail.com

Meri Pajunpää aloitti tanssin Nurmijärven tanssiopistolla ja jatkoi opintojaan Helsingissä Tanssivintillä vuosina 2001-2004. Vuonna 2008 hän valmistui tanssijaksi Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten -koulusta. Meri on työskennellyt tanssijana useissa eri produktioissa, mm. koreografien Francesco Scavetta, Vera Tussing, Jenni Kivelä, Sanna Myllylahti, Arno Schuitemaker ja Peter Savel kanssa. Vuonna 2010 hän oli mukana perustamassa tanssi- ja musiikkikollektiivia Tail Collection, joka oli aktiivinen Hollannissa ja Belgiassa vuosina 2010-2011. Meri on opettanut nykytanssia ja parityöskentelyä sekä harrastajille että ammattilaisille Helsinki Dance Companylla, Turun konservatoriolla, Tanssille ry:llä, TREenit ry:llä, Sign Six, Volksroom ja StairCase studioilla Brysselissä sekä Akropoditi Dance Centressä Kreikassa. Tällä hetkellä hän asuu Brysselissä, jatkaa esiintyjän töitä sekä työstää omia ja yhteistyöprojekteja.

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussi 1 Kauppatori – Satama, Veistämöntorin pysäkki tai bussi 12 Kauppatori – Härkämäki, Annankadun pysäkki

 

Meri Pajunpää: Contemporary dance and improvisation classes

Dance artist Meri Pajunpää’s contemporary dance and improvisation classes consist of working with set movement material as well as improvisation tasks. The class focuses on movement principles such as muscular tension and release, pushing and pulling from the floor and from each other, momentum, articulation and speed, and anatomical precision. The core of the practice is in looking for awareness of the whole body in movement, learning to shape the energy according to each situation. The improvisation part of the class looks into tools for composition by setting up a common playground in time and space for widening participants’ personal movement vocabulary. The end part of the class includes a study on a choreographed movement phrase where in the emphasis is in the pleasure of dancing together and in the embodiment of movement through one’s personality.

The classes are for professional artists and students from the fields of dance and performing arts.

Contemporary dance and improvisation classes at Kutomo
Mon 13.6. at 10:00 am – 11:30 am
Tue 14.6. at 10:00 am – 11:30 am
Wed 15.6. at 10:00 am – 11:30 am
Thu 16.6. at 10:00 am – 11:30 am
Fri 17.6. at 10:00 am – 11:30 am

Price: 8€/class (payment by cash at the class)
Preregistrations and inquiries: meri.pajunpaa(at)hotmail.com

Meri Pajunpää started dancing in Finland and continued to professional studies at the Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten graduating with BA in dance in 2008. Since her graduation Meri has been working with choreographers such as Francesco Scavetta, Vera Tussing, Jenni Kivelä, Sanna Myllylahti, Arno Schuitemaker, and Peter Savel, among others. In 2010 she founded together with a group of dancers and musicians an improvisation collective Tail Collection, which performed in the Netherlands and Belgium between the years 2010 and 2011. Along her career as a performer Meri has also been teaching contemporary dance and partnering classes at the Helsinki Dance Company, Turku Conservatory, Tanssille ry in Helsinki, TREenit ry in Tampere, Sign Six, Volksroom and StairCase studios in Brussels, and Akropoditi Dance Centre in Greece. At the moment she is based in Brussels and continues to work as a freelancer dancer/maker.

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bus 1 Market place – Harbour, Veistämöntori station or bus 12 Market place – Härkämäki, Annankatu station