New dance & performance

Mira Kautto: Dancing with myself: BS/BF

Tiedoksi 16.3.2020 

Ehkä-tuotanto on päättänyt peruuttaa Mira Kauton kiirastorstain 9.4.2020 Dancing with myself: BS/BF -vierailuesityksen Nykytaidetila Kutomolla Suomen koronavirustilanteen ja viranomaisten ohjeistusten vuoksi. Olemme sähköpostitse yhteydessä lipun ennakkoon ostaneisiin mahdollisimman pian. Pyrimme järjestämään esityksen myöhemmin vuoden 2020 aikana.

– – – 

Dancing with myself on Diina Bukarevan ja Mira Kauton kesällä 2019 alkanut yhteistyöprojekti. Kahden tanssitaiteilijan yhteistyön käynnisti halu jakaa työskentelymetodeja, vastuuta ja omistautumista. Projektin ensimmäisessä vaiheessa kesällä 2019 Bukareva ja Kautto valmistivat toinen toisilleen soolodemoesityksen. Kiirastorstain esitysillassa Kutomolla projektista vierailee puolikas, Miran koreografioima ja Diinan esittämä luonnos tulevasta teoksesta BS/BF

BS/BF on ensimmäinen vaihe teoksesta, joka toimii portaalina ja talismaanina muihin kuin kullakin hetkellä läsnäoleviin fyysisiin tiloihin. 

Koreografia: Mira Kautto
Esitys: Diina Bukareva
Visuaalinen ja valaistuksellinen neuvonantaja: Jenni Pystynen
Tuotanto: Sisä-Suomen tanssin aluekeskus ja Mira Kautto
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus
Kuva: Anssi Solismaa

cargocollective.com/mirakautto
cargocollective.com/diinabukareva
o-jee.com

 

Mira Kautto: Dancing with myself: BS/BF

Notification 16.3.2020 

Following the authorities’ recommendations Ehkä-production has decided to cancel Mira Kautto’s guest performance Dancing with myself: BS/BF on Thursday 9.4.2020 at Contemporary Art Space Kutomo due to the current coronavirus situation in Finland. We will contact via email those who have already purchased tickets to the performance. Our goal is to arrange this performance later in the year 2020. 

– – – 

Dancing with myself is a collaboration between Diina Bukareva and Mira Kautto, in which the choreographers created solo demos for one another during the summer of 2019 wanting to share working methods, responsibilities and dedication. On the Maundy Thursday one half of the project – a draft of a coming piece BS/BF choreographed by Mira and performed by Diina – is visiting Kutomo. 

BS/BF is the first stage of a piece, which acts as a portal and a talisman to spaces other than the spaces physically present. 

Choreography: Mira Kautto
Performance: Diina Bukareva
Visual ja lightning advisor: Jenni Pystynen
Production: Central Finland Regional Dance Center and Mira Kautto
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
Photo: Anssi Solismaa

cargocollective.com/mirakautto
cargocollective.com/diinabukareva
o-jee.com