New dance & performance

Anna Maria Häkkinen, Saara Töyrylä ja Erno Aaltonen: Monuments

Monuments on Anna Maria Häkkisen ja Saara Töyrylän kosketukseen pohjautuva tanssiduetto. Tilasta, valosta ja äänestä vastaa Erno Aaltonen. Monuments ei ole niinkään muuttumaton, selkeärajainen taideteos, vaan kosketusta, monumentaalisuutta ja näyttämöä avoimina kysymyksinä lähestyvä esitys. 

Esitys tapahtuu pienellä, pehmustetulla näyttämöllä. Esiintyjät muodostavat välillä asetelmia, jotka leviävät taas joksikin muuksi. Musiikista soitetaan pelkästään huippukohdat. 

Teos ensiesitettiin yksityisesti Nykytaidetila Kutomolla tammikuussa 2022. Toukokuussa teos nähtiin osana Nykytaiteen museo Kiasman ARS22 – Eläviä kohtaamisia -näyttelyä. Teos palaa Nykytaidetila Kutomolle yhden esityksen verran syyskuussa 2022 yhteisillassa Tashi Iwaokan soolon Becoming a Thousand Winds kanssa. 

Esitys: Anna Maria Häkkinen ja Saara Töyrylä
Tila, valo ja ääni: Erno Aaltonen
Pukusuunnittelu: Laura Haapakangas
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Nykytaiteen museo Kiasma ja työryhmä
Yhteistyössä: Beamhill, ESTHÉ ja Läntinen tanssin aluekeskus
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) ja Kunstenwerkplaats Pianofabriek (Bryssel)
Tukijat: Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 28.1.2022 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 50 min
Kuvat: Kansallisgalleria/Pirje Mykkänen

Esitys Nykytaidetila Kutomolla
la 17.9. klo 19

Yhteisilta Tashi Iwaokan teoksen Becoming a Thousand Winds kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

annamariahakkinen.com
saarakkaus.com
ernoaaltonen.com

 

Anna Maria Häkkinen, Saara Töyrylä and Erno Aaltonen: Monuments

Monuments is a dance duet about touching performed by Anna Maria Häkkinen and Saara Töyrylä. Space, light and sound is by Erno Aaltonen. The power of touching arises from the bodily contact between the dancers and the energy it generates. 

Taking place on a small, padded stage, the work borrows the movement language of wrestling. The performers create momentary configurations that soon dissolve into something else. Only the most intense passages of the soundtrack are played in the performance. Movement is triggered by the loudness of the music. 

The piece premiered privately at Contemporary Art Space Kutomo in January 2022. In May Monuments was performed at Museum of Contemporary Art Kiasma in Helsinki as part of the ARS22 – Living encounters exhibition. The piece returns to Kutomo for one performance in September as a double bill with Tashi Iwaoka’s solo Becoming a Thousand Winds.

Performance: Anna Maria Häkkinen and Saara Töyrylä
Space, light and sound: Erno Aaltonen
Costume design: Laura Haapakangas
Production: Ehkä-production, Museum of Contemporary Art Kiasma and working group
In collaboration with: Beamhill, ESTHÉ and Regional Dance Centre of Western Finland
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) and Kunstenwerkplaats Pianofabriek (Brussels)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation and Kone Foundation 
Premiere: 28.1.2022 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 50 min
Photos: Finnish National Gallery/Pirje Mykkänen

Performance at Contemporary Art Space Kutomo
Sat 17.9. at 19

Double bill evening with the performance Becoming a Thousand Winds by Tashi Iwaoka

Tickets: 15/10€
Buy tickets

annamariahakkinen.com
saarakkaus.com
ernoaaltonen.com