New dance & performance

Anna Maria Häkkinen, Saara Töyrylä ja Erno Aaltonen: Monuments

Monuments on Anna Maria Häkkisen ja Saara Töyrylän kosketukseen pohjautuva duetto. Tilasta, valosta ja äänestä vastaa Erno Aaltonen. Monuments ei ole niinkään muuttumaton, selkeärajainen taideteos, vaan kosketusta, monumentaalisuutta ja näyttämöä avoimina kysymyksinä lähestyvä esitys. 

Esitys tapahtuu pienellä, pehmustetulla näyttämöllä. Esiintyjät muodostavat välillä asetelmia, jotka leviävät taas joksikin muuksi. Musiikista soitetaan pelkästään huippukohdat. 

Ehkä-tuotannon yhteistuottaman teoksen kantaesitys siirtyi koronatilanteen vuoksi vuoden 2020 XS-festivaalilta tammikulle 2022. 

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla
pe 28.1.2022 klo 19 ensi-ilta – yksityinen
su 30.1. klo 17 – siirtyy

Yhteisilta Tashi Iwaokan teoksen Becoming a Thousand Winds kanssa

HUOM! Monuments-teoksen kantaesitys tapahtuu suljetuin ovin alueellisten koronarajoitusten vuoksi. Yhteisillan teokset nähdään Nykytaidetila Kutomon ohjelmistossa myöhemmin kuluvana vuonna.

Koreografia: Anna Maria Häkkinen
Esitys: Anna Maria Häkkinen ja Saara Töyrylä
Tila, valo ja ääni: Erno Aaltonen
Tuotannollinen tuki: Riikka Thitz ja Arts Management Helsinki
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Nykytaiteen museo Kiasma ja työryhmä
Yhteistyössä: Läntinen tanssin aluekeskus
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) ja Kunstenwerkplaats Pianofabriek (Bryssel)
Tukijat: Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 28.1.2022 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 50 min
Kuvat: Kansallisgalleria/Pirje Mykkänen

annamariahakkinen.com
saarakkaus.com
ernoaaltonen.com

 

Anna Maria Häkkinen, Saara Töyrylä and Erno Aaltonen: Monuments

Monuments is a duet by Anna Maria Häkkinen and Saara Töyrylä based on touching. Space, lights and sound are by Erno Aaltonen. Monuments is not necessarily an artwork with clearly defined identity and borders, but rather a performance that approaches touch, monumentality and the stage as open questions. 

The performance takes places on a small, soft stage. The performers occasionally form a composition, only to dissolve back into something else again. Only the most intense parts of the music will be played. 

The premiere of the piece co-produced by Ehkä-production was supposed to happen at the XS festival in 2020, but was postponed to January 2022 due to COVID-19 restrictions. 

Performances at Contemporary Art Space Kutomo
Fri 28.1.2022 at 19 premiere – private
Sun 30.1. at 17 – postponed

Double bill evening with the performance Becoming a Thousand Winds by Tashi Iwaoka

NOTE! The premiere of Monuments will happen with closed doors due to regional COVID-19 restrictions. The double bill evening has been postponed until further notice.

Choreography: Anna Maria Häkkinen
Performance: Anna Maria Häkkinen and Saara Töyrylä
Space, light and sound: Erno Aaltonen
Production assistance: Riikka Thitz and Arts Management Helsinki
Production: Ehkä-production, Museum of Contemporary Art Kiasma and working group
In collaboration with: Regional Dance Centre of Western Finland
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) and Kunstenwerkplaats Pianofabriek (Brussels)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation and Kone Foundation
Premiere: 28.1.2022 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 50 min
Photos: Finnish National Gallery/Pirje Mykkänen

annamariahakkinen.com
saarakkaus.com
ernoaaltonen.com