New dance & performance

Muskari-klubi: Aave Maria ja Forces

Muskari-klubi on Nykytaidetila Kutomolla nyt toista kertaa järjestettävä lapsiystävällinen musiikkitapahtuma. Tällä kertaa Muskarissa kuullaan Aave Marian hiiviskelevää folkia ja Forcesin kokeellista elektronista musiikkia pienillekin sopivalla äänenvoimakkuudella. Paikalle voi saapua nauttimaan musiikista lasten kanssa tai ilman. 

Aave Maria eli laulaja-lauluntekijä Aino-Maria Kangas hiiviskelee folkin rajamailla ja soittaa herkkiä kappaleita rujoäänisellä sikarilaatikkokitaralla. Teksteissä toistuvat luontokuvat, ja inspiraatiota lauluntekijä ammentaa niin tieteestä kuin mystiikastakin. Kutomon keikalla nähdään ja kuullaan Aave Maria trio. 

Forces on mediataiteilija Joonas Sirenin kokeellisen elektronisen musiikin projekti, jossa erilaiset äänilähdemateriaalit sulautuvat monitahoiseksi abstrahoiduksi massaksi. Forces on SuperCollider-kielen mahdollistamaa livekoodattua digitaalista äänikudosta sekä algoritmisia, hallitsemattomia rytmejä. 

Esiintyjät: Aave Maria trio ja Forces
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Heini Vanhanen
Kuva: Verna Marila

Konsertti Nykytaidetila Kutomolla sunnuntaina 17.10.2021 klo 15:00–17:00
klo 15:15 Forces
klo 16:00 Aave Maria trio

Liput: aikuiset ja yli 2-vuotiaat lapset 5€, 0–2-vuotiaat lapset 0€
Osta lippuja

souncloud.com/aavemaria
soundcloud.com/forces-music

 

Club Muskari: Aave Maria and Forces

Club Muskari is a child friendly music event organized for the second time at Contemporary Art Space Kutomo. In Muskari we hear Aave Maria’s slinky folk tunes and Forces’ experimental electronic music with a volume suitable for children. Muskari welcomes you with or without children. 

Aave Maria aka singer-songwriter Aino-Maria Kangas makes slinky folk music with tingling bells and peculiar chords from the Cigar Box Guitar. The calm music takes its inspiration from nature, science and mystics. At Kutomo Aave Maria performs as a trio. 

Forces is media artist Joonas Siren’s project for experimental electronic music, where different kinds of sound source materials blend into a complex and abstract mass. Forces is digital soundscapes provided by live-coded SuperCollider language and algorithmic, uncontrolled rhythms. 

Performers: Aave Maria trio and Forces
Production: Ehkä-production and Heini Vanhanen
Image: Verna Marila

Concert at Contemporary Art Space Kutomo on Sunday 17.10.2021 at 15:00–17:00
at 15:15 Forces
at 16:00 Aave Maria trio

Tickets: adults and children over 2 years old 5€, children under 2 years old 0€
Buy tickets

souncloud.com/aavemaria
soundcloud.com/forces-music