New dance & performance

Muutoksia Kutomon ohjelmistossa keväällä 2020

Pandemiana ympäri maailman leviävän uuden koronaviruksen vuoksi Suomen valtioneuvosto asetti 16.3.2020 uudet ohjeistukset sille, miten voimme tavata toisiamme, harrastaa ja viettää vapaa-aikaamme. Sosiaalisen etäisyyden avulla pyrimme nyt yhdessä hidastamaan viruksen leviämistä. 

Poikkeustilan ohjeistukset ovat sulkeneet taidelaitokset ympäri maan ja sama pätee Ehkä-tuotannon sekä Nykytaidetila Kutomon toimintaan. Nykytaidetila Kutomon tämän kevään tanssi- ja kehonhuoltotunnit sekä esitykset on laitettu tauolle ainakin 13.4.2020 asti (päivitys 30.3. hallituksen uuden linjauksen mukaan: tauko kestää ainakin 13.5.2020 asti). Pyrimme järjestämään nyt peruuntuneet esitykset myöhemmin vuoden 2020 aikana. Tanssi- ja kehonhuoltotunnit järjestetään etäyhteyden avulla 20.4.–8.6. välisellä ajalla, jolloin myös korvataan maalis–huhtikuulta perutut tunnit. 

Tiedotamme uusista aikatauluista ja ratkaisuista sitä mukaan kun ne varmistuvat nettisivuilla, somessa ja tapauskohtaisesti myös sähköpostitse. Taiteilijoiden residenssitoiminta Kutomolla on myös tauolla mainitun ajan, ja jatkuu mahdollisuuksien mukaan toukokuussa. 

Maalishuhtikuulta siirtyvät tapahtumat:
Jenni-Elina von Baghin vierailuesitys A Prologue 21.3.2020
Mira Kauton esitys Dancing with myself: BS/BF 9.4.2020
Lau Lukkarilan vierailuesitys Trouble 9.4.2020
Lapsiystävällinen Muskari-klubi 19.4.2020
Yoshi Omorin Qi gong -työpaja 25.–26.4.2020

Tanssi- ja kehonhuoltotunnit tauolla, tunnit järjestetään etäyhteyden avulla maanantaisin 20.4.–8.6.2020

Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa harmia. Olemme sähköpostitse yhteydessä lipun etukäteen ostaneisiin mahdollisimman pian.

Tiedostamme, että tilanne on hyvin vaikea vapaan kentän taiteilijoille ja monille muillekin. Olette mielessämme.

 

Changes in Kutomo’s programme in spring 2020

Due to the pandemic caused by the new coronavirus Finland’s government has given new instructions concerning our free time and social connections on 16 March 2020. The shared aim now is to slow down the spread of the virus by following social distancing. 

Because of the situation the art institutions have closed their doors, and the same is true for Ehkä-production and Contemporary Art Space Kutomo. All our activities from performances to weekly dance and body welfare classes are on hold at least until 13 April 2020 (update on 30 March: activities are on hold until 13 May 2020). Our goal is to arrange all the events postponed now later in 2020. 

We will keep you updated about all changes in our schedule on our website and social media. The Kutomo residency for artists is also on hold and continues in May if possible. 

The events postponed in March–April:
Guest performance A Prologue by Jenni-Elina von Bagh on 21.3.2020
Performance Dancing with myself: BS/BF by Mira Kautto on 9.4.2020
Guest performance Trouble by Lau Lukkarila on 9.4.2020
Club Muskari on 19.4.2020
Yoshi Omori’s Qi gong workshop on 25.–26.4.2020

Dance and body welfare classes on break, remote classes are organized between 20.4.–8.6.2020

We apologize for the inconvenience and trouble caused by the cancellations. We will be in touch with our customers who already bought their tickets to the performances.

We are aware that this moment is tough for the people working as freelancers in the field of art and culture, as for many others as well. You are in our minds.