New dance & performance

Niko Hallikainen: Blue Exhaust

”Haluan tutkia psyykkistä yksinäisyyttä ja kuinka se tuottaa stressin ruumiillisuuden, jonka keho tuskissaan esittää. Tutkin, miten yksinäisyyden ja stressin vuoropuhelu tulee selkeimmin artikuloiduksi kriisiytyneessä ruumiissa ja sen tuntemuksissa. Haluan esittää, miten tällainen ruumis haluaa; mitä on tämän ruumiin kuvittelema ja harjoittama seksuaalisuus; ja miten tämä ruumis tuottaa toivoa. Haluan artikuloida ja kuvata näyttämön kautta huoleni tästä ruumiista, raaputtaa sen pintaa, jotta toivottomuuden arvesta tulee jälleen kerran näkyvä haava, jonka uskon olevan historiallinen, monien kokema tila, joka levitoi yhdestä kuolleesta yksilöstä toiseen kuolevaan. Uskon, että antivitaali, kykenemätön ja voimaton ruumis on mielenilmaus. Se päästää melua, ääntä, joka lähtee aaveen syleilemisestä.”

Blue Exhaust on Niko Hallikaisen sooloteos, joka muuntaa väsyneen ruumiin yksinäisyyden koreografiaksi, joka liikkuu äänessä ja kielessä. Esitys ottaa tilan yhteiselle kielelle, jolla kaikki yksinäiset tekevät kuolemaa. Esityksen kieltä ovat unettomuus, suru ja deittiapplikaatiot, raha, puhe, halut ja videot, seksi ja sairaus ja osaamattomuus, ja yksityisyys. Blue Exhaust ääntää stressin ruumista kuvaksi, joka on pysähtynyt hetki musiikkia.

Niko Hallikainen on kirjoittaja ja äänisuunnittelija. Blue Exhaust on hänen ensimmäinen näyttämöteoksensa. Näyttämöllä on Hallikaisen lisäksi Kristian Palmun valosuunnittelu ja tyhjää porukkaa.

Teksti, äänisuunnittelu ja esitys: Niko Hallikainen
Valosuunnittelu: Kristian Palmu
Tuotanto: Mad House Helsinki ja Niko Hallikainen
Ensi-ilta: 8.3.2018 Mad House Helsinki / Tiivistämö, Helsinki
Tukija: Koneen Säätiö
Kuva: Jaakko Pallasvuo ja Niko Hallikainen

Vierailuesitys Kutomolla torstaina 15.3.2018 klo 19

Liput: 15/10€
Osta lippuja

 

Niko Hallikainen: Blue Exhaust

“I want to explore psychical loneliness and how it conceives a physicality of distress and how the dialogue between loneliness and stress is most elaborately articulated by the sinking sensations of a body in crisis. I wish to present how this body desires; the sexuality imagined and exercised by this body; how this body produces hope. I wish to express my concerns about this body, scraping its surface so that the scar of hopelessness once again becomes a wound which I believe to be an archival state, experienced by many, floating from one dead subject to another dying one. I believe that an anti-Vital, listless and strengthless body is a statement. It makes noise, the sound of caressing a ghost.”

Blue Exhaust is Niko Hallikainen’s solo work that transforms the loneliness of a tired body into choreography that moves in sound and in language. The performance claims space for a shared language, in which all the lonely are dying. The language of the performance is sleeplessness, grief and dating applications, money, speech, desires and videos, sex and sickness and incompetence, and privacy. Blue Exhaust articulates the body of stress as a picture that is a stagnant moment of music.

Niko Hallikainen is a writer and sound designer. Blue Exhaust is his first stage work. On stage Hallikainen is accompanied by Kristian Palmu’s light design and a bunch of void.

Text, sound design and performance: Niko Hallikainen
Light design: Kristian Palmu
Production: Mad House Helsinki and Niko Hallikainen
Premiere: 8.3.2018 Mad House Helsinki / Tiivistämö, Helsinki
Supported by: Kone Foundation
Photo: Jaakko Pallasvuo and Niko Hallikainen

Guest performance at Kutomo on Thursday 15.3.2018 at 7 pm

Tickets: 15/10€
Buy tickets