New dance & performance

Niko Hallikainen: Low Income Glow

Niko Hallikaisen uusi puhe- / ääniesitysteos Low Income Glow esitetään kerran kuussa eri lokaatioissa kevään 2019 aikana, mikä johtaa lopuksi samannimiseen tekstijulkaisuun. Teoksen runolliset tekstit käsittelevät luokkataustaa, seksiä, aknea, kalliita ihonhoitotuotteita, haluttavia kehoja ja riittämättömyyden tunteen eri ilmentymiä. Low Income Glown esityksissä keho, puhe ja musiikki kohtaavat toisistaan poikkeavissa esityspaikoissa, joista kukin omalla tavallaan herkistää teoksen latautuneita teemoja: köyhyys, alemmuus, erotiikka ja luokkayhteiskunta.

Low Income Glow ilmaisee köyhiä ja homoseksuaalisia haluja toimijuutena, jolla on valtava hiljennetty, murroksellinen potentiaali. Teos tarkastelee henkilökohtaista, sisäistä konfliktitilaa aiheilla, joihin lukeutuvat häpeän kokemus suhteessa onnistuneisiin kehoihin, syyllisyys omasta elämästä, seksuaalisuus, raha, vauraat tilat ja epähyväksyttävät tunteet näissä tiloissa. Teos tavoittelee näiden kokemusten tunnistettavuutta ja dynaamista kompleksisuutta. Low Income Glow kuvittaa tunteellista karttaa, joka muodostaa laajentuvan, yhteiskunnallisen reitin, jonka varrella vähäosaisuuden, itsevihan ja kiintymyksen kokemukset elävät. Esitys käsittää ja aistillistaa, miten seksuaalinen halu, luokkaerot ja epävarmuudet yhdistyvät ihmisissä ja jaetussa todellisuudessa.

Niko Hallikainen on kirjoittaja, joka on esittänyt edellistä teostaan Blue Exhaust (2018) osana Mad House Helsingin, Kutomon ja Flow Festivalin ohjelmistoja. Blue Exhaustin tapaan Low Income Glow ottaa myös DIY-soolon muodon, jossa Hallikainen esittää kirjoittamiaan tekstejä ja miksaa puheen yhteen musiikillisten äänipintojen kanssa.

Teksti, esitys ja äänisuunnittelu: Niko Hallikainen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Niko Hallikainen
Tukija: Koneen Säätiö
Aiemmat esitykset: 12.1.2019 Museum of Impossible Forms, Helsinki, 28.2.2019 Demos Helsinki, Helsinki, 22.3.2019 Kaiku, Helsinki
Kuva: Jaakko Uoti

Esitys Kutomolla torstaina 18.4.2019 klo 19

Yhteisilta Biitsin ja Juha Valkeapään teoksen Juha Biitsillä kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

instagram.com/lowincomeglow

 

Niko Hallikainen: Low Income Glow

Low Income Glow is Niko Hallikainen’s new speech / sound performance that is performed in various locations once a month during the first half of 2019, eventually leading to the publication of the performed texts under the same title. The poetic texts process class background, sex, acne, expensive skin care products, the desirability of bodies and different manifestations of feelings of inadequacy. The performances of Low Income Glow serve as an intersection where body, speech and music encounter in six different spaces that further sensitize the emotionally charged themes of the work. The central themes of the piece include poverty, inferiority, eroticism, and class society.

Low Income Glow expresses impoverished and homosexual desires as an agency that holds a huge silenced, subversive potential. The piece contemplates a personal, internal conflict state with topics that include shame in relation to prosperous bodies, guilt about personal history, sexuality, money, wealthy spaces and unacceptable emotions within them. The piece seeks both the recognizability and the dynamic complexity of these experiences. Low Income Glow illustrates emotional maps that form an expansive societal route, along which subjective deprivation, self-hate and attachment are alive. The piece comprises and sensualizes how sexual desire, class differences and insecurities unite in people and the shared reality.

Niko Hallikainen is a writer, who has performed his previous performance Blue Exhaust (2018) at Mad House Helsinki, Kutomo and Flow Festival. Like his preceding performance, Low Income Glow also takes the form of a DIY solo, where Hallikainen performs his texts and mixes the speech together with musical sound textures.

Text, performance and sound design: Niko Hallikainen
Production: Ehkä-production and Niko Hallikainen
Supported by: Kone Foundation
Previous performances: 12.1.2019 Museum of Impossible Forms, Helsinki, 28.2.2019 Demos Helsinki, Helsinki, 22.3.2019 Kaiku, Helsinki
Photo: Jaakko Uoti

Performance at Kutomo on Thursday 18.4.2019 at 7 pm

Double bill with the performance Juha Biitsillä by Biitsi and Juha Valkeapää

Tickets: 15/10€
Buy tickets

instagram.com/lowincomeglow