New dance & performance

Nykytaidetila Kutomon taiteilijaresidenssit syyskaudella 2022

Esitysten, tapahtumien, työpajojen ja tanssituntien lisäksi Nykytaidetila Kutomo toimii aktiivisena taiteilijoiden residenssi- ja työtilana ympäri vuoden. Kutomon kauniit ja valoisat studiot mahdollistavat vuosittain runsaan tekijäjoukon työskentelyn. Ehkä-tuotannon tarjoamaa residenssiä on kiitelty rauhallisesta ja uutta avaavasta ilmapiiristä, mikä mahdollistaa taiteelliseen työskentelyyn syventymisen ilman painetta välittömästä lopputulemasta. Taiteilijaresidenssiin haetaan Ehkä-tuotannon vuosittaisen avoimen haun kautta. 

Nykytaidetila Kutomon residenssikausi käynnistyy elokuun alussa tanssitaiteilija Inari Salmivaaran toimesta. Salmivaara työstää tiloissa sooloprojektia Mitä emme sano ja kirjaprojektia Liikeratoja/asemia. Kuun puolivälissä residenssissä työskentelevät tanssitaiteilijat Aleks Borys ja Marysia Stokłosa teoksen PUBLICA prosessin parissa. Elo-syyskuun vaihteessa residenssitiloja hyödyntää kuraattori, tutkija ja koreografi Satu Herrala

Syyskuussa työtilat on varattu koreografi Jenni-Elina von Baghin työryhmälle Geoffry Erista, Ingvill Fossheim, Anni Koskinen, Tatu Nenonen, Ina Niemelä, Virpi Nieminen, Johannes Purovaara, Hanna Raiskinmäki, Otto Sandqvist, Jussi Suomalainen ja Sofia Suomalainen. Ryhmä työstää residenssissä teosta Extramaterial

Lokakuun ensimmäisellä viikolla residenssissä työskentelee tanssitaiteilija Ella-Noora Koikkalainen teoksen Poet in my – My life as Fabou kanssa. Ehkä-tuotannon yhteistuottama teos saa kantaesityksensä osana joulukuista XS-festivaalia Nykytaidetila Kutomolla. Kuun puolivälissä residenssiin saapuu tanssitaiteilija Jenni Honkamaa teoksen Who is welcome to the playground kanssa. Kuun loppupuolella residenssiin palaa heinäkuista työskentelyjaksoaan jatkamaan Janina Rajakangas työryhmän Natalia Foster, Kirsi Gum, Mea Holappa, Tuuli Kyttälä, Seela Merenluoma, Volta Rajakangas-Moussaoui, Alina PajulaMaija Reeta Raumanni ja Ulrika Vilke kanssa. Ryhmä valmistelee tiloissa teosta Venus, joka nähdään niin ikään joulukuussa osana Ehkä-tuotannon XS-festivaalia. 

Marraskuun alussa residenssi on varattu Anna Torkkelin työryhmälle Biitsi (Heidi Wennerstrand ja Kaino Wennerstrand), Kristian Palmu, Piia Rinne ja Mira Kautto teoksen Ray of light prosessin tiimoilta. Tämän jälkeen tiloihin palaa Ella-Noora Koikkalainen. 

Joulukuussa residenssissä työskentelee jälleen Anna Torkkelin työryhmä, joka jatkaa teoksen Ray of light valmistelua Nykytaidetila Kutomolla vuonna 2023 tapahtuvaa kantaesitystä varten. Ennen joulua tiloissa työskentelee työpari Johanna Karlberg ja Iiris Laakso Lesbo Erotics -prosessin parissa.

Kuva: Hertta Kiiski (Nykytaidetila Kutomon Studio 2)

 

Artistic residencies at Contemporary Art Space Kutomo during autumn 2022

Besides performances, events, workshops and dance classes Contemporary Art Space Kutomo serves as a year-round artist residency. The beautiful and bright studios enable the artistic work of a plentiful group of artists. The residency has been praised for its peaceful and open atmosphere, which allows artists to focus on their process without an immediate pressure to show completed work. It is possible to apply to the residency through Ehkä-production’s annual open call. 

The autumn residency season at Contemporary Art Space Kutomo begins in the beginning of August with dance artist Inari Salmivaara. Salmivaara works at the residency with a solo project Mitä emme sano and book project Liikeratoja/asemia. In the middle of the month dance artists Aleks Borys and Marysia Stokłosa work at the residency with the process of their piece PUBLICA. In August-September the residency is used by curator, researcher and choreographer Satu Herrala

In September the residency working space is reserved for choreographer Jenni-Elina von Bagh’s working group Geoffry Erista, Ingvill Fossheim, Anni Koskinen, Tatu Nenonen, Ina Niemelä, Virpi Nieminen, Johannes Purovaara, Hanna Raiskinmäki, Otto Sandqvist, Jussi Suomalainen and Sofia Suomalainen. The group works with their piece Extramaterial

In the first week of October there’s dance artist Ella-Noora Koikkalainen working at the residency on Poet in my – My life as Babou. The piece co-produced by Ehkä-production premieres as part of the XS festival in December at Contemporary Art Space Kutomo. In the middle of the month dance artist Jenni Honkamaa arrives at the residency to work with the piece Who is welcome to the playground. At the end of the month Janina Rajakangas returns to the residency with working group Natalia Foster, Kirsi Gum, Mea Holappa, Tuuli Kyttälä, Seela Merenluoma, Volta Rajakangas-Moussaoui, Alina PajulaMaija Reeta Raumanni and Ulrika Vilke to continue their July residency. The group prepares their piece Venus, that is performed at Ehkä-production’s XS festival in December. 

In the beginning of November the residency is used by Anna Torkkel’s working group Biitsi (Heidi Wennerstrand and Kaino Wennerstrand), Kristian Palmu, Piia Rinne and Mira Kautto with their process around Ray of light. After this Ella-Noora Koikkalainen returns to the residency. 

In December the residency is again reserved for Anna Torkkel’s working group, that continues to prepare Ray of light for a premiere happening at Contemporary Art Space Kutomo in the year 2023. Just before christmas Johanna Karlberg and Iiris Laakso work at the residency with their process Lesbo Erotics.

Photo: Hertta Kiiski (Contemporary Art Space Kutomo’s Studio 2)