New dance & performance

Pengerkatu 7 – Työhuone: Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi ja Thomas Westphal: kosmosomsok

Maailmankaikkeuden ikä, 13,8 miljardia vuotta, on mahdoton käsittää. Yhtä lailla vaikeaa on ymmärtää, mitä kaikkea tuona aikana on tapahtunut ja miten se on muovannut ihmistä. Miten voimme kehollisina olentoina kokea olevamme osa meidät synnyttänyttä universumia? Voimmeko mitenkään tavoittaa sen uskomattoman pitkiä ajanjaksoja tai käsittämättömiä mittasuhteita? Tuleeko aika koetuksi vain muuntamalla se paikoiksi tai liikkeeksi, ja paikantumalla itse niihin?

kosmosomsok on projekti, jota on aiemmin esitetty kävelytaideteoksena. Se sai ensiesityksensä Ehkä-tuotannon ohjelmistossa Turussa syyskuussa 2021 ja sitä esitettiin Suomenlinnassa syksyn 2021 aikana. Pengerkadun työhuoneella teos avautuu yhdelle kävijälle kerrallaan installaationa, jonka parissa kokija voi viipyillä haluamansa ajan. Installaatioon kuuluu itsenäisesti kuunneltava suomenkielinen audio-osuus, joka kestää 25 minuuttia. Audio-osan keston vuoksi toiveena on, että saapuisit paikalle täsmällisesti, jotta työn kokemiselle varattu 30 minuutin aika on riittävä. Vierailijoiden toivotaan ottavan mukaan omat johdolliset kuulokkeet. Saat saapuessasi mp4- soittimen, lyhyen opastuksen sen käyttöön ja tarvittaessa myös kuulokkeet.

KOSMOSOMSOK on osa Simo Kellokummun taiteellista post-doc –projektia xeno/exo/astro –choreoreadings, jota hän tällä hetkellä vie eteenpäin vierailevana tutkijana Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Työryhmä: Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi ja Thomas Westphal
Kertoja nauhoitteella: Outi Condit
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja työryhmä
Tukijat: Niilo Helanderin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Kiitos: Jenni Savander, Riku Perhoniemi, Kai Alhanen, Kenneth Siren ja Vincent Roumagnac
Kuvat: työryhmä

Installaatio Pengerkatu 7 – Työhuoneella (Pengerkatu 7, 00530 Helsinki)
to 7.4. klo 14:00–19:00
pe 8.4. klo 14:00–19:00
la 9.4. klo 14:00–19:00

Vapaa pääsy!
Installaatio on yhdelle henkilölle kerrallaan, kesto 30 min
Varaukset ennakkoon: vello.fi/pengerkatu7tyohuone

simokellokumpu.org
kellokumpuroumagnac.com/tyohuone-helsinki

 

Pengerkatu 7 – Työhuone: Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi and Thomas Westphal: kosmosomsok

The age of the universe, 13.8 billion years, is impossible to comprehend. Equally difficult is to understand what has happened during that time and how it has shaped humans. How can we as bodily beings experience being part of the Universe that has made us? What can we do to reach and embody its incredibly long periods of time or incomprehensible proportions? Will time be experienced only by transforming it into a place or movement, and locating yourself into them?

KOSMOSOMSOK is a project that has previously been performed as a walking art version. It premiered as part of Ehkä-production’s program in Turku in September 2021. The piece was also performed at Suomenlinna during the autumn 2021.  At Pengerkatu 7 Työhuone the piece is open for one participant at a time as an installation.

KOSMOSOMSOK is part of Simo Kellokumpu’s artistic post.doctoral project xeno/exo/astrochoreoreadings that he is currently furthering as a visiting researcher at the performing arts research centre at the Uniarts Helsinki’s Theatre Academy.

Working group: Simo Kellokumpu, Tuukka Perhoniemi and Thomas Westphal
Voice: Outi Condit
Production: Ehkä-production and working group
Supported by: Niilo Helander Foundation, Finnish Cultural Foundation and Arts Promotion Centre Finland
Thanks: Jenni Savander, Riku Perhoniemi, Kai Alhanen, Kenneth Siren and Vincent Roumagnac
Photos: working group

Installation at Pengerkatu 7 Työhuone Helsinki
Thu 7.4. at 14:00–19:00
Fri 8.4. at 14:00–19:00
Sat 9.4. at 14:00–19:00

Installation is for one person at a time, duration is 30 min. Reservations at: vello.fi/pengerkatu7tyohuone/

simokellokumpu.org
kellokumpuroumagnac.com/tyohuone-helsinki