New dance & performance

Pixelache: Anna Maria Häkkinen, Saara Töyrylä ja Erno Aaltonen: Monuments

Monuments on Anna Maria Häkkisen ja Saara Töyrylän kosketukseen pohjautuva tanssiduetto. Tilasta, valosta ja äänestä vastaa Erno Aaltonen. Teoksessa kosketuksen voima perustuu yhteen tulemiseen ja energiaan, joka muodostuu kehojen koskettaessa toisiaan.

Esitys tapahtuu pienellä, pehmustetulla näyttämöllä. Teos perustuu painin liikekieleen. Esiintyjät muodostavat hetkellisiä asetelmia, jotka hajoavat pian joksikin muuksi. Musiikista soitetaan teoksessa pelkästään kaikkein intensiivisimmät kohdat. Voimakas äänentaso on liikettä aikaansaava voima.

Teos ensiesitettiin yksityisesti Nykytaidetila Kutomolla tammikuussa 2022. Saman vuoden toukokuussa teos nähtiin osana Nykytaiteen museo Kiasman ARS22 – Eläviä kohtaamisia -näyttelyä ja syyskuussa Nykytaidetila Kutomon ohjelmistossa yhteisillassa Tashi Iwaokan soolon Becoming a Thousand Winds kanssa. Kesäkuussa Monuments esitetään Tanssin talon Pannuhallissa Pixelache-festivaalin ohjelmassa.

Esitys Tanssin talon Pannuhallissa (Kaapeliaukio 3, Helsinki) osana Pixelache-festivaalin ohjelmaa
la 17.6.2023 klo 18–19

Vapaa pääsy!

Yleisö voi saapua ja lähteä esitystilasta vapaasti koko esityksen keston ajan tai jäädä katsomaan koko esityksen.

Esitys: Anna Maria Häkkinen ja Saara Töyrylä
Tila, valo ja ääni: Erno Aaltonen
Pukusuunnittelu: Laura Haapakangas
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Nykytaiteen museo Kiasma ja työryhmä
Yhteistyössä: Pixelache
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) ja Kunstenwerkplaats Pianofabriek (Bryssel)
Tukijat: Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 28.1.2022 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: 60 min
Sisältöhuomio: esityksessä käytetään jonkin verran välkkyvää valoa
Kuvat: Kansallisgalleria/Pirje Mykkänen

annamariahakkinen.com
saarakkaus.com
ernoaaltonen.com

 

Pixelache: Anna Maria Häkkinen, Saara Töyrylä and Erno Aaltonen: Monuments

Monuments is a dance duet about touching performed by Anna Maria Häkkinen and Saara Töyrylä. Space, light and sound is by Erno Aaltonen. The power of touching arises from the bodily contact between the dancers and the energy it generates.

Taking place on a small and soft stage, the work borrows the movement language of wrestling. The performers create momentary configurations that soon dissolve into something else. Only the most intense passages of the soundtrack are played in the performance. Movement is triggered by the loudness of the music.

The piece premiered privately at Contemporary Art Space Kutomo in January 2022. In the same year in May Monuments was performed at Museum of Contemporary Art Kiasma in Helsinki as part of the ARS22 – Living encounters exhibition. In September it was seen at Contemporary Art Space Kutomo in a double bill evening with Tashi Iwaoka’s solo Becoming a Thousand Winds. In June 2023 Monuments is performed at Dance House Helsinki’s Pannu Hall as part of the Pixelache festival.

Performance at Dance House Helsinki’s Pannu Hall (Kaapeliaukio 3, Helsinki) as part of the Pixelache festival
Sat 17.6.2023 at 18–19

Free entry!

The audience is free to enter and leave the venue as preferred during the performance, or to stay to watch the entire performance.

Performance: Anna Maria Häkkinen and Saara Töyrylä
Space, light and sound: Erno Aaltonen
Costume design: Laura Haapakangas
Production: Ehkä-production, Museum of Contemporary Art Kiasma and working group
In collaboration with: Pixelache
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk) and Kunstenwerkplaats Pianofabriek (Brussels)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation and Kone Foundation
Premiere: 28.1.2022 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: 60 min
Content note: the performance includes some flashing lights
Photos: Finnish National Gallery/Pirje Mykkänen

annamariahakkinen.com
saarakkaus.com
ernoaaltonen.com