New dance & performance

Anna Torkkel ja työryhmä: Ray of light

And I feel quicker than a ray of light
Then gone…
Madonna, Ray of Light (1998)

Anna Torkkelin ja työryhmän Ray of light on soolotanssi, joka leikkii häilyvyyden, häivyttämisen ja fantasian kanssa. Se elää hetken ja katoaa sitten. Teos on näky, jossa jokin alkaa, on, ja loppuu, ja alkaa uudestaan muuttuneena. Sitä raamittaa muodonmuutos sekä hupenemisen, irtautumisen ja kiertokulun teemat. Useiden ryhmäteosten ohjaamisen jälkeen Ray of lightissa Anna Torkkel harjoittaa musiikkiin tanssimisen praktiikkaansa soolona. Prosessissa työryhmä tarkastelee tanssimisen tunnustelevaa epäloogisuutta, kokeilemista ja muodottomuutta esityksen eri osa-alueilla. Tekijät pysyvät avoimina lopputulokselle, joka ei ehkä olekaan jäsennelty ja suljettu, vaan hajanainen kuin elämä.

Kestoltaan noin tunnin mittaisessa teoksessa tanssi yhtyy haptiseen ja taianomaiseen estetiikkaan, sekä löydetyistä ja itse tuotetuista äänimaisemista koostuvaan musiikkiin, joka elää esitystilanteessa tanssijan kanssa. Soolon näyttämönä toimii Kristian Palmun ja Piia Rinteen toteuttama tilasuunnittelu, sekä Kristian Palmun poeettinen valo- ja videosuunnittelu. Piia Rinteen aistimellinen ja kokeileva puvustus luo nimeämättömän hahmon, jonka sisin syntyy tanssin tunnusta käsin. Biitsin eli Heidi Wennerstrandin ja Kaino Wennerstrandin sekä Johanna Porolan genrerajat ylittävä äänisuunnittelu kietoutuu tanssimiseen ja tukee sen tapahtumista.

Ray of lightin vuonna 2020 käynnistyneen prosessin välietappina työryhmä valmisti esityksen Hertta Kiiskin kokoamaan paikkasidonnaiseen AVANTGARDEN-ryhmänäyttelyyn Villa Nuottarannan puutarhassa Turussa toukokuussa 2021.

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla
to 23.2.2023 klo 19 ensi-ilta – LOPPUUNVARATTU
la 25.2. klo 19
su 26.2. klo 17 – LOPPUUNVARATTU
ke 1.3. klo 19 – LOPPUUNVARATTU

Liput: 20/10€
Osta lippuja

Nykytaidetila Kutomon esityksiin on tarjolla pieni määrä ”maksa mitä haluat” -lippuja. Lipun voi lunastaa itselleen lipunmyynnistä ennen esityksen alkua.

Koreografia, tanssi ja koollekutsuminen: Anna Torkkel
Pukusuunnittelu: Piia Rinne
Valo- ja videosuunnittelu: Kristian Palmu
Skenografia: Kristian Palmu ja Piia Rinne
Äänen live-miksaus ja laulu: Johanna Porola
Äänisuunnittelu: Johanna Porola ja Biitsi (Heidi Wennerstrand ja Kaino Wennerstrand)
Taiteellinen dialogi ja kanssatanssiminen: Mira Kautto
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Anna Torkkel
Residenssit: Cité internationale des arts (Pariisi) ja Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukijat: Läntinen tanssin aluekeskus, Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 23.2.2023 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kesto: noin 50 min
Kuvat: Katri Naukkarinen (1–6) ja Hertta Kiiski (7–8)

annatorkkel.com
piiarinne.com
kristianpalmu.com

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

Anna Torkkel and working group: Ray of light

And I feel quicker than a ray of light
Then gone…
Madonna, Ray of Light (1998)

Ray of light is a solo dance performance by Anna Torkkel and the working group, which plays with wavering, fading out, and fantasy. The performance is a mirage where something begins and ends and begins again transformed. It exists for a moment just to disappear. The dance is framed by metamorphosis and vanishing, breaking away and circulating. After directing several group pieces, Anna Torkkel dances to the music in Ray of light according to her practice solo. The working group examines the tentative illogicality, experimentation, and amorphous nature of dancing to extend the same logic to encompass all the aspects of the performance. The makers are staying open to an outcome, which might not be structured and set, but as sparse and erratic as life.

For approximately an hour, dancing merges with the haptic and entrancing aesthetic, as well as with music made from found and self-made soundscapes. The dancing happens within poetic light and video design by Kristian Palmu and scenography by Palmu and Piia Rinne. The sensory and unconventional costume by Rinne creates an unnamed character, which forms from the essence of what dancing feels like. Biitsi, a collaboration between Heidi Wennerstrand and Kaino Wennerstrand together with Johanna Porola supports the emergence of dancing with a non-conforming sound design, made to entwine with the dance.

A work-in-progress performance of Ray of light was seen as part of the site-specific group exhibition AVANTGARDEN initiated by Hertta Kiiski in Nuottaranta’s garden in Turku in May 2021.

Performances at Contemporary Art Space Kutomo
Thu 23.2.2023 at 19 premiere – FULLY BOOKED
Sat 25.2. at 19
Sun 26.2. at 17 – FULLY BOOKED
Wed 1.3. at 19 – FULLY BOOKED

Tickets: 20/10€
Buy tickets

A small amount of “pay what you can” tickets are available for each performance taking place at Contemporary Art Space Kutomo. These tickets can be purchased at Contemporary Art Space Kutomo’s ticket desk 30 minutes prior to the performance.

Choreography, dance and convener: Anna Torkkel
Costume design: Piia Rinne
Lighting and video design: Kristian Palmu
Scenography: Kristian Palmu and Piia Rinne
Live mixing of the sound and singing: Johanna Porola
Sound design: Johanna Porola and Biitsi (Heidi Wennerstrand and Kaino Wennerstrand)
Artistic dialogue and co-dancing: Mira Kautto
Production: Ehkä-production and Anna Torkkel
Residencies: Cité internationale des arts (Paris), and Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland, Finnish Cultural Foundation – Varsinais-Suomi Regional fund, and Regional Dance Centre of Western Finland
Premiere: 23.2.2023 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Duration: approx. 50 min
Photos: Katri Naukkarinen (1–6) and Hertta Kiiski (7–8)

annatorkkel.com
piiarinne.com
kristianpalmu.com

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.