New dance & performance

Rea-Liina Brunou ja Anna Mustonen: Noidankutu

Noidankutu on teos, jossa tanssitaiteilijat Rea-Liina Brunou ja Anna Mustonen työskentelevät yhdessä lastensa Leimun, Pajun ja Velin kanssa. Heidän tavoitteenaan on luoda työskentelytapoja ja näyttämöllisiä olosuhteita, joissa lapset ja aikuiset voivat olla vaivatta yhdessä. Voisiko yhdessä tekeminen sallia lapsille ominaisen hetkellisyyden, mielenkiinnon kohteen nopeatempoiset vaihtelut ja lähes taukoamattoman liikkeellä olon sekä aikuisten jatkuvan huolenpidon, tarkkailun ja toisaalta tarpeen levätä ja olla rauhassa?

Kaikenikäiset katsojat ovat tervetulleita esitykseen.

Työryhmä on työstänyt teosta vuoden 2019 aikana eri residensseissä Turussa, Kolarissa ja Odensessa Tanskassa sekä kotikaupungissaan Helsingissä. Teoksen Kutomon esitykset toteutetaan yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa osana kansainvälistä Stretch 2019 Turku -ammattilaistapahtumaa.

Koreografia ja esitys: Rea-Liina Brunou, Anna Mustonen, Leimu, Paju ja Veli
Äänisuunnittelu: työryhmä yhdessä Miki Brunoun kanssa
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Rea-Liina Brunou ja Anna Mustonen
Yhteistyössä: Läntinen tanssin aluekeskus ja Stretch 2019 Turku
Residenssit: Ehkä-tuotanto / Kutomo (Turku), LOCATION X / DANCE ALL YEAR LONG (Odense) ja Pikkupuoli (Kolari)
Tukija: Taiteen edistämiskeskus
Kuva: Rea-Liina Brunou

Esitykset Kutomolla
la 19.10.2019 klo 17 ensi-ilta ja yleisökeskustelu esityksen jälkeen – loppuunvarattu
su 20.10. klo 15

Liput: 15/10€
Osta lippuja

realiinabrunou.com
annamustonen.com

 

Rea-Liina Brunou and Anna Mustonen: Noidankutu

Noidankutu is a project where dance artists Rea-Liina Brunou and Anna Mustonen work together with their children Leimu, Paju and Veli. Their aim is to create ways of working and performative situations where both adults and children could spend time together effortlessly. They wish to combine all the energy, astonishment, frustration and love the children have to all the exhaustion, astonishment, frustration and love the parents feel.

The performance is suitable for audiences of all ages.

During the year 2019 the working group has developed the performance both in residencies in Turku, Kolari and Odense and in their hometown Helsinki. The Noidankutu performances at Kutomo are realized in collaboration with the Regional Dance Centre of Western Finland as part of the international dance professionals’ encounter Stretch 2019 Turku.

Choreography and performance: Rea-Liina Brunou, Anna Mustonen, Leimu, Paju and Veli
Sound design: the working group together with Miki Brunou
Production: Ehkä-production, Rea-Liina Brunou and Anna Mustonen
In collaboration with: Regional Dance Centre of Western Finland and Stretch 2019 Turku
Residencies: Ehkä-production / Kutomo (Turku), LOCATION X / DANCE ALL YEAR LONG (Odense) and Pikkupuoli (Kolari)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
Photo: Rea-Liina Brunou

Performances at Kutomo
Sat 19.10.2019 at 5 pm premiere and post-performance discussion (in Finnish) – fully booked
Sun 20.10. at 3 pm

Tickets: 15/10€
Buy tickets

realiinabrunou.com
annamustonen.com