New dance & performance

Riikka Lakea ja työryhmä: Another Hybrid

Another Hybrid on tanssia, musiikkia, videota, luonnontieteellisiä tietoiskuja, muodonmuuttajatarinoita ja näyttäviä eläinasuja yhdistelevä sooloesitys. Teos juhlii eläinkunnan sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaista kirjoa, myyttisiä hybridi-kehoja ja kollaaseja. Esityksen päätähti on eläin-ihmishybridi, joka muuttaa muotoaan milloin vaihtamalla päänsä, milloin kasvattamalla pyrstön tai luomalla nahkansa. Luonto-ohjelmaksi naamioitu, vinksahtanut musikaaliesitys kutsuu yleisön ihmettelemään luonnon monimuotoisuutta queer-näkökulmasta ja pyrkii uudelleenkirjoittamaan tarinoita, joita kerromme ihmisten ja muiden eläinten biologiasta.

Ehkä-tuotannon kaksiviikkoinen residenssi Nykytaidetila Kutomolla on teoksen työryhmän ensimmäinen kohtaaminen. Residenssissä teoksen solisti Riikka Lakea keskittyy erityisesti teoksen liikelähtöjen kehittämiseen sekä musiikki- ja tekstikokeilujen tekemiseen yhdessä taiteellisten mentorien Pie Kärin ja Ella Skoikan kanssa. Avoimessa harjoituksessa esitetään ensimmäisen residenssiviikon aikana Lakean ja Kärin yhdessä tuottamaa materiaalia. Lisäksi yleisö pääsee halutessaan piirtämään hybridikehoja, rakentamaan kollaasitarinoita ja keskustelemaan teoksen teemoista.

Avoin harjoitus Nykytaidetila Kutomolla
pe 3.5. klo 18

Vapaa pääsy!

Koollekutsuja ja solisti: Riikka Lakea
Taiteelliset mentorit: Pie Kär ja Ella Skoikka
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Riikka Lakea
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku) ja Zodiak – Uuden tanssin keskus (Helsinki)
Tapahtuman kesto: noin 60 min
Kieli: suomi ja englanti
Sisältöhuomiot (mahdollisia, ei varmoja): kovat äänet, voimakas musiikki ja osittainen alastomuus
Kuva: Riikka Lakea

Riikka Lakea on turkulainen, Lontoossa asuva tanssitaiteilija ja elokuvantekijä. Hän on erikoistunut esiintyjälähtöisten ja paikkasidonnaisten esitysten tekemiseen ja hänen teoksiaan on esitetty teattereissa, gallerioissa ja ulkotiloissa eri puolilla Suomea, Ruotsia ja Tanskaa. Keskeisiä teemoja Lakean työssä ovat yhdessä tekeminen, musiikkiin tanssiminen, queer-ekologia ja eläintarinat. Lakean lempiotuksia ovat mustekalat ja lohikäärmeet.

Pie Kär on freelance-tanssitaiteilija, jota kiinnostaa esitysten, eleiden ja esineiden väliset ja sisäiset sopimukset ja vaikuttamisen keinot; erityisen kiinnostunut hän on yleisön tai muunlaisen ihmisjoukon ruumiillisesta tai mielellisestä liikkeestä. Kär on tehnyt eri ikäisille yleisöille näyttämöteoksia, äänikävelyteoksia, työpajoja ja koreografisia esineitä, kuten festivaaliperäistä kompostimultaa. Käriä kiinnostaisi vaihtoehtoinen elämä sinivalaana tai ihan minä vain päiväperhosena.

Ella Skoikka on taiteilija, joka työskentelee tanssin, esiintymisen ja musiikin parissa. Hän on toiminut esiintyjänä, koreografina, säveltäjänä, kuraattorina ja kirjoittajana ja tehnyt esityksiä tanssitaiteen, kuvataiteen ja musiikin konteksteissa. Sko rakastaa lintuja ja on viime aikoina koittanut erityisen tarkasti kuunnella niiden sanomisia.

riikkalakea.com

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Riikka Lakea and working group: Another Hybrid

Another Hybrid is a solo performance, that combines dance, music, video installation, scientific fun facts, hybrid mythology, and extravagant animal costumes. The piece is a celebration of collages, shapeshifting bodies, and queerness in the animal kingdom. The lead character of this performance is a shapeshifting human-animal hybrid, changing form by changing their head, growing a tail, or shedding their skin. Another Hybrid is a quirky musical show camouflaged as a nature documentary, that invites the audience to marvel at the diversity of gender expression and sexuality in the natural world. The work attempts to rewrite stories we tell about animal biology and, simultaneously, about humans, their gender, and sexuality.

Ehkä-productions residency at Contemporary Art Space Kutomo serves as the first meeting point of the working group, during which soloist Riikka Lakea focuses on developing and experimenting with the movement, music, and text material of the work together with their artistic mentors Pie Kär and Ella Skoikka. In the open rehearsal, Lakea will present material produced together with Kär during the first week of the residency. The audience will also have the opportunity to draw hybrid creatures, build collage stories, and discuss the themes of the work with the artists during the session.

Open rehearsal at Contemporary Art Space Kutomo
Fri 3.5. at 18

Free entry!

Convener and soloist: Riikka Lakea
Artistic mentors: Pie Kär and Ella Skoikka
Production: Ehkä-production and Riikka Lakea
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Zodiak – Center for New Dance (Helsinki)
Event duration: approx. 60 min
Language: Finnish and English
Content warning (possible, not 100 % sure): loud sounds, loud music and partial nudity
Photo: Riikka Lakea

Riikka Lakea (she/they) is a dance artist and filmmaker from Turku, who currently has her base in London. They specialize in creating performer-driven and site-specific pieces and their work has been shown in theatres, galleries, and outdoor spaces in a variety of cities in Finland, Sweden, and Denmark. Key themes in Lakeas work include collective creation, dancing to music, queer ecology, and animal stories. Lakeas favorite critters are octopuses and dragons.

Pie Kär (they/them) is a freelance dance artist interested in the internal contracts and means of influence inside and between performances, gestures, and objects; theyre particularly interested in the bodily and mental movements of an audience or other crowd. Kär has created pieces for audiences of all ages, ranging from stage performances, sound walks, and workshops to choreographic objects, like soil composted from festival waste. Kär is interested in an alternative life as a blue whale or whatever butterfly flying about in the meadow.

Ella Skoikka (she/her) is an artist working with dance, performance, and music. She has worked as a performer, choreographer, composer, curator, and writer and has created pieces in the contexts of dance, visual arts, and music. Skoikka loves birds and has recently listened to what they have to say in an especially attentive manner.

riikkalakea.com

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.