New dance & performance

Satu Herrala: Ruumiillinen kuratointi – luento (kehossa)

…the possibilities for what the world may become call out in the pause that precedes each breath before a moment comes into being and the world is remade again, because the becoming of the world is a deeply ethical matter. – Karen Barad

Satu Herralan Ruumiillinen kuratointi – luento (kehossa) on yritys artikuloida sitä, mitä ruumiillinen tietoisuus voi antaa kuratointityölle käyttäen feministiteoreetikko ja fyysikko Karen Baradin toimijuusrealismia portaalina. Mitä tapahtuu, kun etiikka, tietäminen ja oleminen kietoutuvat yhteen?

Luento pohjaa Herralan Aalto-yliopistossa tekemään väitöstutkimukseen, joka kulkee työnimellä Embodied Curating as a Methodology for Ethical Intra-Action – Assembling conditions for art to summon collective and transformative agencies.

Luento Nykytaidetila Kutomolla
la 6.5.2023 klo 17

Vapaa pääsy!

Luennoija: Satu Herrala
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Satu Herrala
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukija: Koneen Säätiö
Kieli: englanti
Kesto: noin 60 min
Kuva: tuntematon

Satu Herrala on kuraattori ja väitöskirjatutkija, jonka tausta on tanssitaiteessa. Häntä kiinnostaa ruumiillinen yhdessä oleminen tietämisen ja toiminnan perustana. Hän on kuratoinut muun muassa A I S T I T / coming to our senses -nykytaideohjelman (2021, yhdessä Hans Rosenströmin kanssa), Baltic Circle -festivaaliohjelmistot (2015–2019), Suomen taidepoliittisen tapahtuman (2014, yhteistyössä Eva Neklyaevan, Dana Yahalomin ja Terike Haapojan kanssa) sekä Saunaluentojen sarjan (2011–2015).

research.aalto.fi/en/persons/satu-herrala

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Satu Herrala: Embodied curating – a (bodily) lecture

…the possibilities for what the world may become call out in the pause that precedes each breath before a moment comes into being and the world is remade again, because the becoming of the world is a deeply ethical matter. – Karen Barad

Satu Herrala’s Embodied curating – a (bodily) lecture is an attempt to articulate what embodiment could do to curatorial work using feminist theorist and physicist Karen Barad’s agential realism as discursive-material portal. What happens when ethics, knowing and being intertwine?

The lecture is rooted in Herrala’s doctoral research at Aalto University currently titled Embodied Curating as a Methodology for Ethical Intra-Action – Assembling conditions for art to summon collective and transformative agencies.

Lecture at Contemporary Art Space Kutomo
Sat 6.5.2023 at 17

Free entry!

Lecturer: Satu Herrala
Production: Ehkä-tuotanto and Satu Herrala
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Kone Foundation
Language: English
Duration: approx. 60 min
Photo: unknown

Satu Herrala is a curator and researcher with a background in dance and choreography. She is interested in how attuning to bodily coexistence informs ways of being, knowing and acting, and how collective action emerges from embodiment. She has curated for example A I S T I T / coming to our senses contemporary art programme (2021 in collaboration with Hans Rosenström), Baltic Circle festival programmes (2015–2019), Make Arts Policy (2014 in collaboration with Eva Neklyaeva, Dana Yahalomi and Terike Haapoja), and a series of Sauna Lectures (2011–2015).

research.aalto.fi/en/persons/satu-herrala

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.