New dance & performance

Sandrina Lindgren ja Antti Tolvi: Household Dance Protocol does vacuum cleaning

”Mitä merkitsee olla imuroiva keho? Miltä se tuntuu? Onko ikonisia työn liikkeitä, ääniä ja asentoja mahdollista muuntaa joksikin esteettisesti merkitykselliseksi ja uudeksi?”

Household Dance Protocol on tanssitaiteilija Sandrina Lindgrenin vuonna 2017 aloittama monivuotinen projekti, joka tutkii tanssin, esittävien taiteiden ja kotitaloustyön suhdetta. Projekti koostuu työpajoista, podcasteista, installaatioista sekä esityksistä. Household Dance Protocol pyrkii herättämään keskustelua kotitalouteen liittyvän kehollisuuden ja liikkeen asemasta sekä kehollisen kyvykkyyden merkityksestä nyky-yhteiskunnassa.

Maaliskuussa Lindgren, muusikko Antti Tolvi sekä projektiin kutsutut taiteilijat työskentelevät Kutomon residenssissä tarkastellen ’imuroinnin toimintaa’. Kaksiviikkoisen residenssin päätteeksi 17. maaliskuuta Kutomolla nähdään esitys Household Dance Protocol does vacuum cleaning.

Osana residenssiä Lindgren ja Tolvi ohjaavat Kutomolla kaksi Vacuum cleaner rebirth -työpajaa 11. ja 14. maaliskuuta. Lisätietoa työpajoista täällä!

Konsepti: Sandrina Lindgren
Ohjaus ja esitys: Sandrina Lindgren ja Antti Tolvi sekä vierailevat taiteilijat Linda Holmström, Jouni Järvenpää, Riikka Kosola, Ville Oinonen, Myrsky Rönkä, Annastiina Saastamoinen ja Jussi Virkkumaa
Musiikki: Antti Tolvi
Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Grus Grus Teatteri ja Sandrina Lindgren
Tukija: TOP-Säätiö
Kuva: Oona Leinovirtanen

Esitys Kutomolla lauantaina 17.3.2018 klo 19

Vapaa pääsy!

householddance.com
sandrinalindgren.me
anttitolvi.com

 

Sandrina Lindgren and Antti Tolvi: Household Dance Protocol does vacuum cleaning

“What does it mean to be a vacuum cleaning body? How does it feel? And how is it possible to transform those iconic working movements, sounds and postures to something aesthetically meaningful and new?”

Household Dance Protocol, a long term project initiated by dance artist Sandrina Lindgren in 2017, researches the bridge between dance, performing arts and household tasks. The project consists of workshops, a series of pod-cast episodes, installations, and performances. Household Dance Protocol aims at raising questions around the status of household-related body movement and around the meaning of being a physically capable body in modern society.

In March Lindgren together with musician Antti Tolvi and a group of invited guest artists research ‘the action of vacuum cleaning’ in Kutomo residency. The two-week residency ends with the performance Household Dance Protocol does vacuum cleaning on 17 March.

As part of the Kutomo residency Lindgren and Tolvi directs two Vacuum cleaner rebirth workshops at Kutomo on 11 and 14 March. More information about the workshops here!

Concept: Sandrina Lindgren
Direction and performance: Sandrina Lindgren and Antti Tolvi in collaboration with the guest artists Linda Holmström, Jouni Järvenpää, Riikka Kosola, Ville Oinonen, Myrsky Rönkä, Annastiina Saastamoinen and Jussi Virkkumaa
Music: Antti Tolvi
Production: Ehkä-production, Grus Grus Theatre and Sandrina Lindgren
Supported by: TOP Foundation
Image: Oona Leinovirtanen

Performance at Kutomo on Saturday 17.3.2018 at 7 pm

Free entry!

householddance.com
sandrinalindgren.me
anttitolvi.com