New dance & performance

Sandrina Lindgren ja Antti Tolvi: Vacuum cleaner rebirth

”On aika tehdä sopu yhden vihatuimman kodinkoneemme, imurin kanssa. Imurointiin liittyy tietty kehon asento ja rytmi. Imuri sanelee liikkeet ja sitä syytetään selkäkivuista, väsymyksestä ja tylsyydestä. Onko syy todellakin laitteessa ja mitä asialle voisi tehdä?”

Sandrina Lindgrenin ja Antti Tolvin ohjaamissa Vacuum cleaner rebirth -työpajoissa ei mietitä ergonomiaa, vaan sitä, miten pitää enemmän hauskaa liikkuvana, työskentelevänä kehona. Imuri toimii työpajoissa keskustelun avaajana pohdintoihin arkisista suhteista kehoon ja liikkeeseen. Erilaisten tehtävien, musiikin ja kehollisten harjoitteiden välityksellä tarkastellaan tapoja projisoida vihaa imuria kohtaan ja etsitään mahdollisuuksia löytää tilalle leikkisyys.

Pajat ovat kaikille avoimia eikä osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta tanssista. Työpajojen kieli on englanti.

Vacuum cleaner rebirth -työpajat Kutomolla
su 11.3. klo 15-17
ke 14.3. klo 17-19

Työpajat ovat maksuttomia!
Ei ennakkoilmoittautumista. Voit osallistua joko yhtenä päivänä tai molempina.

Household Dance Protocol on tanssitaiteilija Sandrina Lindgrenin vuonna 2017 aloittama monivuotinen projekti, joka tutkii tanssin, esittävien taiteiden ja kotitaloustyön suhdetta. Projekti koostuu työpajoista, podcasteista, installaatioista sekä esityksistä. Household Dance Protocol pyrkii herättämään keskustelua kotitalouteen liittyvän kehollisuuden ja liikkeen asemasta sekä kehollisen kyvykkyyden merkityksestä nyky-yhteiskunnassa.

householddance.com
sandrinalindgren.me
anttitolvi.com

Kuva: Sandrina Lindgren

 

Sandrina Lindgren and Antti Tolvi: Vacuum cleaner rebirth

“It’s time to make peace with one of our most hated domestic household machines. There is a certain body posture and rhythm connected to the action of vacuum cleaning. It dictates our movements and is accused of causing back pain, tiredness and boredom. But is this really the fault of the machine and what can we do about it?”

Sandrina Lindgren and Antti Tolvi’s Vacuum cleaner rebirth is not a workshop in ergonomics, it is a workshop for learning to have more fun as a moving body at work. The vacuum cleaner is used as a point of departure to discuss its everyday relations to the body and to physical movement. With the help of creative tasks, music and easy physical exercises the habits of projecting anger towards the vacuum cleaner and the possibility to choose playfulness instead are explored.

The workshop is open to everyone interested and no previous experience in dance is needed. The workshop is given in English.

Vacuum cleaner rebirth workshops at Kutomo
Sun 11.3. from 3 pm to 5 pm
Wed 14.3. from 5 pm to 7 pm

Participation is free of charge!
No pre-registration. Come one of the days or both.

Household Dance Protocol, a long term project initiated by dance artist Sandrina Lindgren in 2017, researches the bridge between dance, performing arts and household tasks. The project consists of workshops, a series of pod-cast episodes, installations, and performances. Household Dance Protocol aims at raising questions around the status of household-related body movement and around the meaning of being a physically capable body in modern society.

householddance.com
sandrinalindgren.me
anttitolvi.com

Photo: Sandrina Lindgren