New dance & performance

Satu Herrala: Ruumiillinen kuratointi – mitä se voisi olla?

Ruumiillinen kuratointi vaatii hidastamista ja yhteiseen kenttään virittäytymistä. Hengitetään. Tunnetaan maa. Annetaan ajan poimuttua. Etiikka, tietäminen ja oleminen yhteenkietoutuvat maailman tulemisessa. Kuunnellaan sitä. Ollaan se.

Satu Herralan fasilitoimassa yksipäiväisessä Ruumiillinen kuratointi – mitä se voisi olla? -työpajassa kuratointia tarkastellaan ruumiillisena prosessina feministiteoreetikko ja fyysikko Karen Baradin ajattelun sekä yksinkertaisten kehollisten harjoitteiden, keskustelun ja kirjoittamisen pohjalta. Työpajassa etsitään ruumiista ja ruumiiden välisestä yhteyden kokemuksesta nousevaa kieltä ja toimintaa.

Kuraattoreille, taiteilijoille, tutkijoille, tuottajille, kirjoittajille ja muille kuratoinnista kiinnostuneille toimijoille tarkoitettu työpaja nivoutuu Herralan Aalto-yliopistossa tekemään väitöstutkimukseen. Tutkimus kulkee työnimellä Embodied Curating as a Methodology for Ethical Intra-Action – Assembling conditions for art to summon collective and transformative agencies. Väitöstutkimusta on tukenut Koneen Säätiö.

Työpajan kielet ovat englanti ja suomi.

Työpaja Nykytaidetila Kutomolla
la 18.3.2023 klo 11:30–17:00 – TÄYNNÄ

Työpaja on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Ilmoittautumiset

Ilmoitathan mahdollisesta osallistumisen peruutuksesta sähköpostitse osoitteeseen info@ehka.net. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Satu Herrala on kuraattori ja väitöskirjatutkija, jonka tausta on tanssitaiteessa. Häntä kiinnostaa ruumiillinen yhdessä oleminen tietämisen ja toiminnan perustana. Hän on kuratoinut muun muassa A I S T I T / coming to our senses -nykytaideohjelman (2021, yhdessä Hans Rosenströmin kanssa), Baltic Circle -festivaaliohjelmistot (2015–2019), Suomen taidepoliittisen tapahtuman (2014, yhteistyössä Eva Neklyaevan, Dana Yahalomin ja Terike Haapojan kanssa) sekä Saunaluentojen sarjan (2011–2015).

research.aalto.fi/en/persons/satu-herrala

Kuva: tuntematon

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Satu Herrala: Embodied curating – what could it be?

Embodied curating requires slowing down and tuning into a shared field. Let us breathe together. Let us feel the ground underneath. As time unfolds. Ethics, knowing and being are intertwined in the coming of the world. Let us listen to it. Let us be it.

The one-day Embodied curating – what could it be? workshop, facilitated by Satu Herrala, investigates curating as an embodied process with the help of feminist theorist and physicist Karen Barad’s thinking as well as simple physical exercises, discussion and writing. In the workshop participants will be looking for language and action arising from bodies and their relations.

The workshop, welcoming curators, artists, researchers, producers, writers and others interested in curating, is woven into Herrala’s doctoral research at Aalto University currently titled Embodied Curating as a Methodology for Ethical Intra-Action – Assembling conditions for art to summon collective and transformative agencies. The research is supported by Kone Foundation.

Workshop languages are English and Finnish.

Workshop at Contemporary Art Space Kutomo
Sat 18.3.2023 at 11:30–17:00 – FULL

The workshop is free of charge, but registration is required.
Registrations

Please inform the possible cancellation of participance by email to info@ehka.net. We reserve the right to changes.

Satu Herrala is a curator and researcher with a background in dance and choreography. She is interested in how attuning to bodily coexistence informs ways of being, knowing and acting, and how collective action emerges from embodiment. She has curated for example A I S T I T / coming to our senses contemporary art programme (2021 in collaboration with Hans Rosenström), Baltic Circle festival programmes (2015–2019), Make Arts Policy (2014 in collaboration with Eva Neklyaeva, Dana Yahalomi and Terike Haapoja), and a series of Sauna Lectures (2011–2015).

research.aalto.fi/en/persons/satu-herrala

Photo: unknown

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.