New dance & performance

Screening: Sakari Tervo: Työskentelystä ja fragmentaarisesta narraatiosta

Kuvataiteilija Sakari Tervo kertoo työskentelystään ja esittää kaksi viimeisintä videoteostaan Peter and the Wolf (2012) ja Lasimies (2011), jotka ovat syntyneet yhteistyössä säveltäjä Juho Taavitsaisen kanssa.

Screening Kutomolla lauantaina 5.1.2013 klo 18-20
Vapaa pääsy!

PETER AND THE WOLF
Kesto: 13 min

”Mä menin sitten kattomaan lähempää ja näin että Pekka oli siellä kaikkien keskellä kädessään tonninseteli ja revolveri!”

Peter and the Wolf pohjautuu Sergei Prokofjevin vuonna 1936 kirjoittamaan ja säveltämään Pekka ja susi -teokseen, jossa Pekka pyydystää suden ja vie sen voitonsaattueessa eläintarhaan. Peter and the Wolf ottaa Prokofjevin sadun lähtökohdakseen, mutta jatkaa siitä omille teilleen. Videoteoksessa vallitsee päättyneen aikakauden kaiho, jossa odottava optimismi on muuttunut resignoituneeksi melankoliaksi. Teos luo maailman, jossa sosiaaliseen paitsioon jämähtäneen ihmisen horisontissa siintää ainoastaan oma menneisyys.

LASIMIES
Kesto: 8 min 13 sek

”Lasi on sekä haurasta, että kovaa. Se voi hajota hetkessä ja viiltää haavan kehoon.”

Lasimies sekoittaa kännykkävideomateriaalia dia-valokuvien ja HD-videon kanssa luoden visuaalisen muotokuvan dokumentinkaltaiseen tyyliin. Tästä materiaalista syntyy assosiatiivinen tarina nuoresta miehestä, jonka elämän melankoliaa värittää paikoin humoristisetkin tapahtumat. Tarinan pintapuolinen arkipäiväisyys muuntuu rihmastomaiseksi kokonaisuudeksi, joka ei tarjoa yhtä loppuratkaisua.

sakaritervo.com

Nykytaidetila Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Bussit 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, päätepysäkki tai bussi 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntorin pysäkki

 

Screening: Sakari Tervo: On working and fragmentary narration

Visual artist Sakari Tervo speaks on his work and shows two of his latest video pieces Peter and the Wolf (2012) and A Man of Glass (2011), which he made in collaboration with composer Juho Taavitsainen.

Screening at Kutomo on Saturday 5 January 2013 at 6-8 pm
Free entry!

PETER AND THE WOLF
Duration: 13 min
Audio: Finnish
Subtitles: English

“I went closer and saw that Peter was there in the middle holding a thousand-mark bill and a revolver!”

Peter and the Wolf is based on Sergei Prokofiev’s 1936 composition Peter and the Wolf that tells the story of Peter who catches a wolf and takes it to a zoo in a victory parade. The exhibition takes its starting point from the Peter and the Wolf story, but then continues on its own path. The video is dominated by longing for the past and hopeful optimism has been replaced by resigned melancholy. The piece creates a world where a socially secluded person can only see one’s own past on the horizon.

A MAN OF GLASS
Duration: 8 min 13 sec
Audio: Finnish
Subtitles: English

“Glass is something that’s hard but fragile. It can easily break and cut a wound to one’s flesh.”

A Man of Glass mixes cell phone video footage with DIA photos and HD creating a visual portrait in a loose documentary-like style. It generates an associative story of a young man whose life is coloured by melancholy and humour. The ostensible banality of the story turns into a rhizomatic play that doesn’t serve a single closure.

sakaritervo.com

Contemporary art space Kutomo
Kalastajankatu 1 B
20100 Turku

Busses 4, 40 Kauppatori-Amiraalistonkatu, last station or bus 1 Kauppatori-Satama, Veistämöntori station