New dance & performance

Simo Kellokumpu: #CHARP_solo

Simo Kellokummun #CHARP_solo on astrokoreografinen työ, joka tarkastelee avaruudellisia ja planetaarisia liikkeitä, jotka asettavat ehdot koreografiselle tulla esiin. Työ asuttaa ruumiillisuuden ja materiaalisuuden välisiä koreografisia suhteita ruumiin välittömästä läheisyydestä laajentuen interplanetaariseen mittakaavaan. Miten paikantua maailmaan, joka koostuu erilaisten liikkeellisten toimijoiden suhteista? Millaisen ruumiin ihmiselämän ajan / tilan ylittävien liikkeiden tarkastelu tuo esiin?

#CHARP_solo on yhden esiintyjän versio Kellokummun aiemmasta #CHARP-teoksesta, jonka ensiesitys oli Taideyliopiston tutkimuspaviljongissa Venetsian biennaalin yhteydessä vuonna 2017. Sooloversio ensiesitettiin Kiasmassa huhtikuussa 2018 osana Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen The Spring Research Day -tapahtumaa.

Esitys: Simo Kellokumpu
Video: Vincent Roumagnac
Tuotanto: Simo Kellokumpu
Yhteistyössä: Ehkä-tuotanto
Tukijat: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus / TeaK, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Niilo Helanderin säätiö ja Taideyliopiston tutkimuspaviljonki / Venetsian biennaali
Ensi-ilta: 25.4.2018 The Spring Research Day / Kiasma, Helsinki
Kuva: Vincent Roumagnac

Vierailuesitykset Kutomolla
pe 15.2.2019 klo 19
su 17.2. klo 15

Yhteisilta Hanna Ahdin, Maija Mustosen ja Anna Torkkelin teoksen Feel kanssa

Liput: 15/10€
Osta lippuja

simokellokumpu.org

 

Simo Kellokumpu: #CHARP_solo

Simo Kellokumpu’s #CHARP_solo is an astrochoreographic work, which examines outer spatial and planetary movements, which set conditions for choreographic to emerge. The work inhabits the relations between corporeality and materiality from immediate surroundings extending towards the interplanetary scale. How to take (a) place in a world, which is constituted by the relations of various motional agents? What kind of body emerges when examining movements which extend beyond human life-time / space?

#CHARP_solo is a version for one performer from a group work #CHARP, which was premiered in the Uniarts Helsinki’s Research Pavilion in the context of the Venice Biennale 2017. The solo version had its first performance in Kiasma as part of the Performing Arts Research Centre’s The Spring Research Day in April 2018.

Performance: Simo Kellokumpu
Video: Vincent Roumagnac
Production: Simo Kellokumpu
In collaboration with: Ehkä-production
Supported by: Jenny and Antti Wihuri Foundation, Niilo Helander Foundation, Performing Arts Research Centre / TeaK and Uniarts Helsinki’s Research Pavilion / Venice Biennale
Premiere: 25.4.2018 The Spring Research Day / Kiasma, Helsinki
Photo: Vincent Roumagnac

Guest performances at Kutomo
Fri 15.2.2019 at 7 pm
Sun 17.2. at 3 pm

Double bill with the performance Feel by Hanna Ahti, Maija Mustonen and Anna Torkkel

Tickets: 15/10€
Buy tickets

simokellokumpu.org