New dance & performance

Sorbus: Masi Tiitta ja Anna Torkkel: nimeämätön esitys

Masi Tiitan ja Anna Torkkelin tanssiteos antaa mahdollisuuden havainnoida muutoksia esiintyjän ruumiissa ja tarkkailla, miten arkipäivän rytmistä poikkeava tempo muokkaa kokemusta ajan kulusta. Arkipäiväinen teko, makuulta ylös nouseminen venyy esityksessä kestolliseksi tapahtumaksi. Esityksen alussa esiintyjä makaa lattialla, josta hän pyrkii kohti pystyasentoa. Koska esiintyjä ei toteuta ennalta suunniteltua reittiä, vaan etenee sisäisen tarkkaavaisuuden ohjaamana, aiemmat kokemukset pystyasentoon nousemisesta eivät helpota tekoa.

Teos ensiesitettiin heinäkuussa 2016 osana Arte ry:n Parantola-näyttelyä Paimion parantolassa Kesäkuussa 2017 esitys nähdään osana Sorbus-gallerian Veranda-tapahtuman ohjelmaa Helsingissä.

Koreografia: Masi Tiitta ja Anna Torkkel
Tanssi: Anna Torkkel
Tuotanto: Arte ry, Ehkä-tuotanto, Masi Tiitta ja Anna Torkkel
Yhteistyössä: Sorbus
Kuva: Antti Ahonen

Esitys Sorbus-galleriassa (Vaasankatu 15, 00500 Helsinki) torstaina 15.6.2017 klo 16-17 osana Veranda-tapahtumaa

Vapaa pääsy!

masitiitta.portfoliobox.me
annatorkkel.com
sorbus.fi

 

Sorbus: Masi Tiitta and Anna Torkkel: unnamed piece

In Masi Tiitta and Anna Torkkel’s unnamed piece the daily action of rising up is stretched to a durational event. In the beginning the performer lies on the floor allowing the weight of her body to descend, and from this condition on she aims towards the vertical position without knowing how. The performer is not following a planned route but proceeding with the guidance of her inner attentiveness. Because of this, the earlier experiences of rising up aren’t helping. The piece opens a possibility for the viewer to observe the changes in the body of the performer, and follow how the shift from a usual tempo affects the experience of the time passed.

The piece was premiered as part of the artists’ association Arte’s Parantola exhibition in Paimio Sanatorium in July 2016. In June 2017 the performance is seen in the program of Sorbus Gallery’s Veranda event.

Choreography: Masi Tiitta and Anna Torkkel
Dance: Anna Torkkel
Production: Arte, Ehkä-production, Masi Tiitta and Anna Torkkel
In collaboration with: Sorbus
Photo: Antti Ahonen

Performance at Sorbus Gallery (Vaasankatu 15, 00500 Helsinki) on Thursday 15.6.2017 from 4 pm to 5 pm as part of the Veranda event

Free entry!

masitiitta.portfoliobox.me
annatorkkel.com
sorbus.fi